Trang chủ

Hưng Yên

 1. Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CYT ngày 30/9/2019 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trung tâm ...
  location
  Date
  11/10/2019
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/09/2019
 3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 người ...
  location
  Date
  02/07/2019
 7. UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên gia hạn thời gian nộ hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  24/06/2019
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 78 người ...
  location
  Date
  15/06/2019
 9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuyển dụng phát thanh viên ...
  location
  Date
  10/06/2019
 10. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 13. Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Hưng yên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2019
 14. Nguồn tin: Báo Hưng Yên   ...
  location
  Date
  28/02/2019
 15. Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 19. UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2018
 20. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/01/2018
1 / 3123