Trang chủ

Hưng Yên

 1. Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-CYT ngày 30/9/2019 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trung tâm ...
  location
  Date
  11/10/2019
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/09/2019
 3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 người ...
  location
  Date
  06/08/2019
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 người ...
  location
  Date
  02/07/2019
 7. UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên gia hạn thời gian nộ hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  24/06/2019
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 78 người ...
  location
  Date
  15/06/2019
 9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuyển dụng phát thanh viên ...
  location
  Date
  10/06/2019
 10. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 14. Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Hưng yên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2019
 15. Nguồn tin: Báo Hưng Yên   ...
  location
  Date
  28/02/2019
 16. Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 20. UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2018
 21. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/01/2018
1 / 3123