Trang chủ

Hưng Yên

 1. Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Hưng yên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2019
 2. Nguồn tin: Báo Hưng Yên   ...
  location
  Date
  28/02/2019
 3. Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 7. UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2018
 8. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/01/2018
 9. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2018
 10. Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2017
 14. Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 15. UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 20. UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2017
 22. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên đợt 1 năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
1 / 212