Hưng Yên

 1. Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 5. UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2018
 6. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/01/2018
 7. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2018
 8. Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2017
 9. Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2017
 11. Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 12. UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 16. UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2017
 18. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên đợt 1 năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
 19. Trung tâm Quy hoạch, Kiến trúc Đô thị - Nông thôn là đơn vị HCSN công lập trực thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên thông báo tuyển dụng nhân sự năm ...
  location
  Date
  23/08/2016
 20. ...
  location
  Date
  20/05/2016
1 / 212