Trang chủ

Hưng Yên

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 78 người ...
  location
  Date
  15/06/2019
 2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuyển dụng phát thanh viên ...
  location
  Date
  10/06/2019
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 6. Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Hưng yên thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2019
 7. Nguồn tin: Báo Hưng Yên   ...
  location
  Date
  28/02/2019
 8. Trung tâm Y tế đường bộ 2 tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 12. UBND TP.Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2018
 13. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/01/2018
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2018
 15. Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2017
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2017
 19. Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 20. UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
1 / 212