Hưng Yên

 1. Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2017
 3. Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 4. UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 8. UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2017
 10. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên đợt 1 năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
 11. Trung tâm Quy hoạch, Kiến trúc Đô thị - Nông thôn là đơn vị HCSN công lập trực thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên thông báo tuyển dụng nhân sự năm ...
  location
  Date
  23/08/2016
 12. ...
  location
  Date
  20/05/2016
 13. ...
  location
  Date
  16/05/2016
 14. ...
  location
  Date
  10/03/2016
 15. ...
  location
  Date
  23/02/2016
 16. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển viên chức cho các đơn vị thành viên gồm: i) Viện Di truyền nông nghiệp; ii) Viện Cây lương thự ...
  location
  Date
  04/11/2015
 17. ...
  location
  Date
  02/11/2015
 18. Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2015; Quyết định số 1243/QĐ-UBND n ...
  location
  Date
  01/09/2015
 19. ...
  location
  Date
  10/06/2015