Tin nổi bật

Hưng Yên

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/01/2018
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2018
 3. Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2017
 4. Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2017
 6. Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2017
 7. UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 11. UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2017
 13. Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên đợt 1 năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2016
 14. Trung tâm Quy hoạch, Kiến trúc Đô thị - Nông thôn là đơn vị HCSN công lập trực thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên thông báo tuyển dụng nhân sự năm ...
  location
  Date
  23/08/2016
 15. ...
  location
  Date
  20/05/2016
 16. ...
  location
  Date
  16/05/2016
 17. ...
  location
  Date
  10/03/2016
 18. ...
  location
  Date
  23/02/2016
 19. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tuyển viên chức cho các đơn vị thành viên gồm: i) Viện Di truyền nông nghiệp; ii) Viện Cây lương thự ...
  location
  Date
  04/11/2015
 20. ...
  location
  Date
  02/11/2015
 21. Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2015; Quyết định số 1243/QĐ-UBND n ...
  location
  Date
  01/09/2015
 22. ...
  location
  Date
  10/06/2015