Trang chủ

Lào Cai

 1. UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 ...
  location
  Date
  16/05/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
 3. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tổ chức thi tuyển chọn Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai như sau ...
  location
  Date
  19/12/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cao thông báo tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  25/10/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 818 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 11. ở GD&ĐT Lào Cai thông báo sát hạch giáo viên và tiếp nhận giáo viên năm học 2017 – 2018 ...
  location
  Date
  07/08/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 13. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 15. Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
1 / 512345