Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 2. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 4. Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 5. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 6. UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước huyện Bắc Hà năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2017
 8. Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai tuyển dụng nhân viên hợp đồng năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 9. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 10. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 11. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 12. Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 13. Sở Công thương Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2017
 15. Sở Giao thông vận tải Lào Cai thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 16. Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2017
 18. Sở Tư pháp Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2017
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2017
 20. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2017
 22. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển dụng hợp đồng viên chức giáo dục năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 252 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 730 giáo viên ...
  location
  Date
  02/08/2016
 30. ...
  location
  Date
  18/12/2015
1 / 212