Lào Cai

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2020
 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2020
 3. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2020
 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  18/02/2020
 7. Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2020
 8. UBND huyện Bát Xát, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 9. Tổng số công chức cần tuyển: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/02/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/02/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2020
 13. UBND tỉnh Lào Cai bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/01/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 15. Số lượng cần tuyển dụng: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/08/2019
 16. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2019
 17. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  22/08/2019
 18. Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng huyện Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2019
1 / 6123456