Tin nổi bật

Lào Cai

 1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tổ chức thi tuyển chọn Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai như sau ...
  location
  Date
  19/12/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cao thông báo tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  25/10/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 818 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 9. ở GD&ĐT Lào Cai thông báo sát hạch giáo viên và tiếp nhận giáo viên năm học 2017 – 2018 ...
  location
  Date
  07/08/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 11. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 9 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 13. Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 14. UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 15. UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước huyện Bắc Hà năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2017
 17. Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai tuyển dụng nhân viên hợp đồng năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 18. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 19. UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 20. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 21. Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 22. Sở Công thương Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2017
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2017
 24. Sở Giao thông vận tải Lào Cai thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2017
 25. Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2017
 27. Sở Tư pháp Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  15/03/2017
 28. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2017
 29. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2017
1 / 3123