Trang chủ

Lào Cai

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 2. Số lượng cần tuyển dụng: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/08/2019
 3. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2019
 4. UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  22/08/2019
 5. Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng huyện Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 478 giáo viên ...
  location
  Date
  08/08/2019
 10. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai tuyển dụng ...
  location
  Date
  31/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2019
 13. Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2019
 14. UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức không qua thi tuyển ...
  location
  Date
  09/05/2019
 15. UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 17. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2018
1 / 6123456