Lào Cai

 1. UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 2. Huyện ủy Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 3. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  23/10/2018
 4. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng bổ sung hợp đồng giáo viên năm học 2018-2019 (đợt 3) ...
  location
  Date
  17/10/2018
 5. Tổng số nhu cầu cần tuyển: 105 biên chế/ 86 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  10/10/2018
 6. UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 8. Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/09/2018
 9. Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đợt 1 năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2018
 11. UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2018
 12. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng bổ sung giáo viên năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  16/08/2018
 13. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2018
 14. UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 ...
  location
  Date
  16/05/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
 16. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lào Cai thông báo tổ chức thi tuyển chọn Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai như sau ...
  location
  Date
  19/12/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cao thông báo tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  25/10/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 818 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2017
1 / 512345