Lào Cai

 1. UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức không qua thi tuyển ...
  location
  Date
  09/05/2019
 2. UBND huyện Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/04/2019
 4. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2018
 8. UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 9. Huyện ủy Bắc Hà, Lào Cai tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 10. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  23/10/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng bổ sung hợp đồng giáo viên năm học 2018-2019 (đợt 3) ...
  location
  Date
  17/10/2018
 13. Tổng số nhu cầu cần tuyển: 105 biên chế/ 86 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  10/10/2018
 14. UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 16. Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/09/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai thông báo tuyển chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đợt 1 năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2018
 20. UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2018
 21. UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng bổ sung giáo viên năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  16/08/2018
 22. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2018
1 / 512345