Trang chủ

Ninh Thuận

 1. Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2018
 2. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển đối với 10 chức danh (trong 02 đợt), cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2018
 3. Nhu cầu tuyển dụng là 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2018
 4. UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/01/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2017
 6. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 7. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 8. Tổng số viên chức cần tuyển năm 2017 : 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2017
 10. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sốt rét- Kiểm nghiệm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 11. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 12. ...
  location
  Date
  08/09/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 14. Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Châu, Ninh Thuận có nhu cầu xét tuyển bổ sung 01 viên chức, vị trí viên chức phòng Quản lý bảo vệ ...
  location
  Date
  23/08/2017
 15. Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận cần tuyển 01 Chuyên gia Truyền thông Cộng đồng: ...
  location
  Date
  16/05/2017
1 / 41234