Ninh Thuận

 1. Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận cần tuyển 01 Chuyên gia Truyền thông Cộng đồng: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận cần tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2017
 3. Văn phòng Phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 sau: ...
  location
  Date
  08/03/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2016
 6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  17/10/2016
 7. TT Y tế huyện Ninh Hải, Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 8. Cục ĐSVN thông báo thi tuyển công chức làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc như sau: Tổng số chỉ tiêu tuyển ...
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 10. Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước, Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  08/09/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2016
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 viên chức ...
  location
  Date
  15/06/2016
 15. ...
  location
  Date
  06/06/2016
 16. ...
  location
  Date
  23/05/2016
 17. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó ...
  location
  Date
  27/04/2016
 18. ...
  location
  Date
  24/02/2016
 19. ...
  location
  Date
  19/11/2015
 20. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 21. Bấm vào hình để xem ảnh cỡ lớn ...
  location
  Date
  30/09/2015
 22. ...
  location
  Date
  24/07/2015
 23. ...
  location
  Date
  25/05/2015
 24. Trường Cao đẳng Nghể Ninh Thuận thông báo tuyển dụng các vị trí sau: Vị trí Số lượng Yêu cầu năng lực Chuyên ngành Giáo viên Dạy ...
  location
  Date
  25/05/2015
 25. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận cần tuyển dụng các vị trí sau: – Giảng viên: Số lượng: 10 Có ...
  location
  Date
  11/05/2015
 26. Thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, ...
  location
  Date
  26/03/2015
 27. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan thi hành án dân sự năm 2015 đã được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phê duyệt ...
  location
  Date
  12/01/2015
 28. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan thi hành án dân sự năm 2015 đã được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phê duyệt, Cục Thi ...
  location
  Date
  20/11/2014
 29. Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán ...
  location
  Date
  02/10/2014
 30. Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 ...
  location
  Date
  29/09/2014
1 / 212