Trang chủ

Ninh Thuận

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 2. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ ...
  location
  Date
  06/09/2018
 3. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2018
 4. Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở (đợt 1) ...
  location
  Date
  31/07/2018
 5. UBND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  27/07/2018
 6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2018
 7. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Phan Rang, Ninh Thuận tuyển dụng 2017 -2018 ...
  location
  Date
  14/05/2018
 8. Trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2018
 9. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  18/04/2018
 10. Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2018
 11. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển đối với 10 chức danh (trong 02 đợt), cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2018
 12. Nhu cầu tuyển dụng là 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2018
 13. UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/01/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2017
 15. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 16. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 17. Tổng số viên chức cần tuyển năm 2017 : 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2017
 19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sốt rét- Kiểm nghiệm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 20. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
1 / 3123