Trang chủ

Ninh Thuận

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2018
 2. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Phan Rang, Ninh Thuận tuyển dụng 2017 -2018 ...
  location
  Date
  14/05/2018
 3. Trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2018
 4. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  18/04/2018
 5. Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2018
 6. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển đối với 10 chức danh (trong 02 đợt), cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2018
 7. Nhu cầu tuyển dụng là 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2018
 8. UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/01/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2017
 10. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 11. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 12. Tổng số viên chức cần tuyển năm 2017 : 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2017
 14. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sốt rét- Kiểm nghiệm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 15. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 16. ...
  location
  Date
  08/09/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 18. Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Châu, Ninh Thuận có nhu cầu xét tuyển bổ sung 01 viên chức, vị trí viên chức phòng Quản lý bảo vệ ...
  location
  Date
  23/08/2017
 19. Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận cần tuyển 01 Chuyên gia Truyền thông Cộng đồng: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 20. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận cần tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2017
1 / 3123