Ninh Thuận

 1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/01/2019
 2. Nguồn tin: ninhthuan.gov.vn ...
  location
  Date
  24/01/2019
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  17/01/2019
 4. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ...
  location
  Date
  05/12/2018
 5. UBND tỉnh Ninh Thuận thông báo thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  21/11/2018
 6. Ban Tổ chức tỉnh ủy thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính: ...
  location
  Date
  13/11/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 8. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ ...
  location
  Date
  06/09/2018
 9. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2018
 10. Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở (đợt 1) ...
  location
  Date
  31/07/2018
 11. UBND huyện Bắc Ái, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  27/07/2018
 12. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2018
 13. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Phan Rang, Ninh Thuận tuyển dụng 2017 -2018 ...
  location
  Date
  14/05/2018
 14. Trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2018
 15. UBND tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  18/04/2018
 16. Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2018
 17. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thi tuyển đối với 10 chức danh (trong 02 đợt), cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2018
 18. Nhu cầu tuyển dụng là 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2018
 19. UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/01/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2017
1 / 41234