Ninh Thuận

 1. Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 2. Thư viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 3. Tổng số viên chức cần tuyển năm 2017 : 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2017
 5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sốt rét- Kiểm nghiệm Ninh Thuận tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 6. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 7. ...
  location
  Date
  08/09/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 9. Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Châu, Ninh Thuận có nhu cầu xét tuyển bổ sung 01 viên chức, vị trí viên chức phòng Quản lý bảo vệ ...
  location
  Date
  23/08/2017
 10. Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận cần tuyển 01 Chuyên gia Truyền thông Cộng đồng: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 11. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận cần tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2017
 12. Văn phòng Phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 sau: ...
  location
  Date
  08/03/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2016
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  17/10/2016
 16. TT Y tế huyện Ninh Hải, Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 17. Cục ĐSVN thông báo thi tuyển công chức làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc như sau: Tổng số chỉ tiêu tuyển ...
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 19. Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước, Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  08/09/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2016
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 viên chức ...
  location
  Date
  15/06/2016
 24. ...
  location
  Date
  06/06/2016
 25. ...
  location
  Date
  23/05/2016
 26. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó ...
  location
  Date
  27/04/2016
 27. ...
  location
  Date
  24/02/2016
 28. ...
  location
  Date
  19/11/2015
 29. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 30. Bấm vào hình để xem ảnh cỡ lớn ...
  location
  Date
  30/09/2015
1 / 212