Trang chủ

Vĩnh Long

 1. Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học và Trung tâm ...
  location
  Date
  12/09/2018
 2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ** Tài liệu đính kèm: Đơn xét tuyển Nguồn tin: sldtbxh.v ...
  location
  Date
  11/06/2018
 3. Do nhu cầu công việc, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long cần tuyển 04 Người dẫn chương trình ...
  location
  Date
  15/12/2017
 4. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển dụng Giảng viên làm việc tại các Khoa chuyên môn ...
  location
  Date
  13/12/2017
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
 6. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 8. Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long cần tuyển 01 giảng viên chuyên ngành giáo dục mầm non như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2017
 12. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Thít thông báo phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2017 – 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 15. Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn, Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  14/10/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 17. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 18. Do nhu cầu công việc, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long cần tuyển 04 Người dẫn chương trình thời sự trực tiếp, ký sự, gameshow, talkshow ...
  location
  Date
  18/08/2016
 19. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 20. Nguồn tin: tctph.gov.vn ...
  location
  Date
  25/05/2016
1 / 212