Trang chủ

Vĩnh Long

 1. Do nhu cầu công việc, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long cần tuyển 04 Người dẫn chương trình ...
  location
  Date
  15/12/2017
 2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển dụng Giảng viên làm việc tại các Khoa chuyên môn ...
  location
  Date
  13/12/2017
 3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
 4. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 6. Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long cần tuyển 01 giảng viên chuyên ngành giáo dục mầm non như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2017
 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Thít thông báo phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2017 – 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 13. Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn, Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  14/10/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 15. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
1 / 212