Vĩnh Long

 1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 3. TT giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 4. TT Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 5. TT Giống nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 6. TT Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 7. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 8. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 9. Sở Lao động, TB&XH tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 239 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 14. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: không giới hạn số lượng ...
  location
  Date
  25/02/2021
 17. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 19. Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 20. UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 25. Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/04/2020
3 / 3123