Quảng Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2022
 2. UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã đối với trường hợp đặc biệt năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1656 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 4. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Sở GD&ĐT năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2022
 5. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 262 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 8. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiếp nhận công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 10. UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 353 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 365 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 15. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 21. Ban QLDA và Trật tự xây dựng huyện Đại Lộc - Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2022
 23. UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tuyển công chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2022
 24. Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp nhận viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2022
 25. UBND huyện Tiên Phước, Quảng Nam tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/01/2022
 26. Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 27. UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đợt 1 năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 28. UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 30. UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2021
3 / 512345