Tây Ninh

 1. chỉ tiêu xét tuyển: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/08/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 giáo viên ...
  location
  Date
  24/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2018
 13. Số lượng công chức cần tuyển dụng là 88 người ...
  location
  Date
  20/08/2018
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
2 / 212