1. Số lượng tuyển dụng: 664 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 3. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 4. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng 06 viên chức với 04 vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 7. UBND tỉnh Gia Lai bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 8. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 238 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu bác sĩ ...
  location
  Date
  01/08/2020
 11. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 12. Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 46 người ...
  location
  Date
  31/07/2020
 16. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 17. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 18. Sở Y tế TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 19. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 20. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển 01 Chuyên viên làm việc tại Phòng Đào tạo, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2020
 22. Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2020
 24. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đang cần tuyển 01 Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng Đảng, Công đoàn tại Phòng Tổ chức Nhân sự. Cụ ...
  location
  Date
  30/07/2020
 25. Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng viên chức Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 26. Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng nhân viên cây xanh - Phòng Quản trị thiết bị năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020
 29. Báo Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2020