1. Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 2. Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Đức, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2020
 3. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 5. TT dự báo Nhu cầu nhân lực và Thông tin Thị trường Lao Động TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 7. Báo Đại biểu Nhân dân tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 475 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 11. UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2020
 15. Trường Mầm non Hoa Anh Đào huyện Bình Chánh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2020
 16. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 18. UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 20. Trung tâm GDTX Gia Định, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2020
 24. UBND huyện Cô Tô, Quảng Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2020
 27. Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2020
 29. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2020
 30. Bệnh viện Quận 8, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2020