1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 2. Trường Tiểu học Dương Minh Châu, Quận 10, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2022 - 2023, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2022
 5. Trung Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 6. Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ th ...
  location
  Date
  20/09/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 334 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 300 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 12. Sở Nội vụ tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử , trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2022, như sa ...
  location
  Date
  20/09/2022
 13. Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên không thường xuyên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2022
 14. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 16. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 24. Hội Chữ thập đỏ TP. Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 27. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2022
 28. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022