1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 2. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 177 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 365 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2023
 6. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 7. Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 9. UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa tuyển dụng công chức CHTQS cấp xã Quang Chiểu năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 11. Khoa Y–ĐHQG TP.HCM tuyển dụng Chuyên viên đào tạo sau đại học năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 13. UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 17. Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 20. Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 185 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 22. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 23. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2023
 26. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  29/11/2023
 27. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh thông báo thi tuyển công chức của Văn phòng UBND tỉnh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2023