1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 2. UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 4. Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 5. TTYT huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 7. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2021
 8. Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 n ...
  location
  Date
  13/09/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2021
 10. Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh bổ sung hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2021
 11. Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 178 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 15. UBND TP. Lai Châu tuyển dụng CHT Quân sự cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 16. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 17. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 18. HĐXT Viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 19. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2021
 21. TT Công nghệ thông tin, Bộ Giao thông vận tải tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 22. Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 23. UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức TTDVNN huyện Mường Lát năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2021
 26. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 27. BCH Đoàn tỉnh Lâm Đồng thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 28. UBND thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2021