1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2021
 2. Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2021
 3. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 5. Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 8. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng Trưởng, Phó phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 10. UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 223 người ...
  location
  Date
  08/01/2021
 12. TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 13. Sở tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 15. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 16. Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 17. VKSND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng lái xe LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 18. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 19. Bệnh viện quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 20. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 21. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2021
 23. TTYT huyện Tân Kỳ, Nghệ An tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 120 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2021
 30. Trường THCS Phú La, Hà Đông - TP.Hà Nội tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2021