1. Trung tâm công nghệ thông tin ứng dụng - ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng chuyên viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 6. Số lượng, đối tượng xét tuyển: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 8. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 viên chức ...
  location
  Date
  30/03/2020
 9. Số lượng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 10. Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 11. Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 13. Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng viên chức phụ trách công tác dữ liệu phòng Đại học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2020
 14. Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng viên chức khoa Mỹ thuật Công nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2020
 15. Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng Chuyên viên Pháp lý Phòng TC - HC năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  28/03/2020
 16. Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng viên chức kiêm trợ lý công tác sinh viên - Khoa Tài chính Ngân Hàng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  28/03/2020
 17. Sở Y tế tỉnh Điện Biên tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2020
 19. Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng giảng viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  28/03/2020
 20. Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng giảng viên Tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2020