1. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 5. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 6. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 7. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 8. Cơ sở Cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 9. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 10. Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2023
 12. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 16. Công an tỉnh Lào Cai tuyển chọn công dân vào CAND năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 397 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 19. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng nhân viên HĐLĐ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 22. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng LĐHĐ làm tại Khoa Công nghệ thực phẩm năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 24. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên phụ trách Xây dựng - Cơ sở vật chất, như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2023
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức vào vị trí chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính thuộc Vă ...
  location
  Date
  19/05/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2023
 29. Trung tâm VH-TDTT quận Bình Tân, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 535 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2023