1. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 2. Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật số 1 Nghệ An tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 3. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2022
 4. Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 408 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 10. UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đợt 1 năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 11. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 13. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 17. Ban Quản lý dự án Hàng hải TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 18. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng - Sở Công Thương Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2022
 20. TT Ứng ụng công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng viên chức kế toán đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 21. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2022
 23. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 24. UBND huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cấp xã, thị trấn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 25. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 26. UBND huyện Duy Xuyên, Hà Nam tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 27. Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2022
 29. Báo Lao Động tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022