1. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 262 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 5. Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 8. Trung Tâm Hỗ Trợ Và Phát Triển Doanh Nghiệp Thành Phố (CSED) TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 9. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 10. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 11. Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2020
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2020
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2020
 16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 18. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nam Định tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 24. Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 25. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2020
 30. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2020