1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 3. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 6. Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo gia hạn lần 2 thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 8. Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 9. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 10. Bệnh viện Phổi Nghệ An thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.955 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 12. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ đa khoa năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 290 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/07/2021
 16. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 18. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức TTYT TP. Sầm Sơn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 20. Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị tuyển dụng Giảng viên Giáo dục nghề nghiệp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 25. Ban Quản lý dự án 2 - BGTVT tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 26. Báo Kinh tế và Đô thị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 27. CQ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 28. ​BTC Tỉnh ủy Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2021
 30. UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2021