1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2023
 5. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2023
 6. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2023
 7. BQL các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng cán bộ tiếp cận cộng đồng, như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2023
 8. Sở Y tế TP. HCM tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2023
 12. Cơ quan Đại học Quốc gia TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2023
 13. Trường ĐH Công nghệ Thông tin-ĐHQG TP.HCM tuyển dụng nhân sự đợt 4 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2023
 14. Trường THCS Núi Tượng, Tân Phú, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2023
 15. Trường TH Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2023
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre gia hạn thời gian tiếp nhận viên chức lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2023
 17. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2023
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2023
 21. Chỉ tiêu dự kiến: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2023
 22. UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2023
 23. BQL Công trình công cộng huyện Tam Nông, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2023
 26. Khoa Chăn nuôi-HV Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2023
 27. Cảng vụ Hàng không miền Trung gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức lần 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2023
 28. Bệnh viện quận Tân Bình, TP.HCM tuyển dụng điều dưỡng năm 2023, như sau ...
  location
  Date
  23/11/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2023