1. Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Việt: tuyển dụng thực tập sinh hỗ trợ bảo tồn làm việc tại Quảng Bình năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 2. Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2020
 4. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2020
 6. Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 9. Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2020
 12. Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 484 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 17. BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 240 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 171 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 23. Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 24. Số lượng người làm việc cần tuyển: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 25. Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 26. TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 29. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia H'Drai, Kon Tum tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 30. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 ...
  location
  Date
  11/11/2020