1. Học viện Chính sách và Phát triển gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng giảng viên cơ hữu chuyên ngành Luật năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/03/2020
 2. Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/03/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2020
 4. Sở Nội vụ thông báo bổ sung tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định đối với các cơ quan, địa phương sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2020
 6. Khoa Tài chính Ngân Hàng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng giảng viên năm 2020 ...
  location
  Date
  27/03/2020
 7. Viện chính sách kinh tế và kinh doanh, ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 8. Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan, Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 9. Ban quản lý chợ Bến Phà quận Kiến An, TP. Hải Phòng tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/03/2020
 10. Số lượng cần tuyển: 23 người ...
  location
  Date
  27/03/2020
 11. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  27/03/2020
 12. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  26/03/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dung:̣ 215 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2020
 15. Ban Bí thư Trung ương Đoàn thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2020
 16. Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Giảng viên ngành Quản lý công và Hành chính công như ...
  location
  Date
  26/03/2020
 17. Thông báo bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2020
 18. Chi cục Chăn nuôi và Thú y, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020