1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 276 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2023
 3. Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ KH&CN tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2023
 5. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2023
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 7. Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 10. Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận công chức, viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 11. BQL Chương trình HTPLLN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.192 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 15. Nhà Xuất bản Học viện Nông nghiệp tuyển dụng kỹ sư tin học năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2023
 17. Công an tỉnh Yên Bái gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn công dân vào CAND ...
  location
  Date
  13/05/2023
 18. Công an tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển chọn công dân vào CAND ...
  location
  Date
  13/05/2023
 19. Số lượng cần tuyển: 39 người ...
  location
  Date
  13/05/2023
 20. Số lượng cần tuyển: 31 người ...
  location
  Date
  13/05/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 23. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 24. UBND phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu Đà Nẵng tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2023
 26. UBND TP. Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 27. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 28. Sở Y tế TP. HCM điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 29. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2023