1. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 2. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 6. Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng nhân sự năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 8. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 10. Trường Cao đẳng Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2023
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 14. Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 15. Chi cục Chăn nuôi và Thú y-Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 16. Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 17. Trung tâm Giống - Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 19. Trường Tiểu học Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 21. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức đợt 4 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2023
 23. UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 25. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tuyển dụng viên chức đợt 6 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2023
 26. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2023
 27. Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2023