1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 3. UBND TP.Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 4. Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, TP.Hà Nội tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 6. Số lượng cần tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 7. Trường Đại học Đồng Tháp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức đợt II năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 11. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế (tháng 6/2020) như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 12. Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển kỹ thuật viên phục hồi chức năng tại Phòng khám đa khoa tháng 6/2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 13. Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP.Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 14. Tổng số người làm việc cần tuyên dụng là 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 18. Trung tâm Y tế huyện Như Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 20. Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2020
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển là 38 người ...
  location
  Date
  24/06/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 26. Số lượng viên chức cần tuyển: 19 người ...
  location
  Date
  24/06/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 28. UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
 30. Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng giảng viên ngành Quản lý TDTT - Khoa Khoa học Thể thao năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2020