1. Tạp chí Giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  01/02/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/02/2023
 7. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn TP. HCM tuyển dụng cán bộ năm 2023, như sau ...
  location
  Date
  31/01/2023
 8. Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng nhân sự Tháng 2/2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 9. UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 10. UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 11. UBND huyện Mường Khương, Lào Cai kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức sự nghiệp GDĐT năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 12. UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  31/01/2023
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/01/2023
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/01/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/01/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 17. UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2023
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 19. Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2023
 20. UBND tỉnh Lào Cai kéo dài thời hạn tiếp nhận phiếu ĐKDT viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm học 2022–2023, như sau: ...
  location
  Date
  27/01/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 526 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/01/2023
 24. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 95 người ...
  location
  Date
  19/01/2023
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người/7 xã ...
  location
  Date
  19/01/2023
 26. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiê ...
  location
  Date
  19/01/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2023
 28. Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo tạm hoãn tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  19/01/2023
 29. UBND TP. Nha Trang, Khánh Hòa gia hạn thời gian tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 ...
  location
  Date
  19/01/2023
 30. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2023