1. BTV Thành đoàn TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2021
 4. Báo Người Lao động tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 5. UBND tỉnh Lâm Đồng xét tuyển công chức hành chính nhà nước năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 7. Ban QLDA Hàng hải - Bộ GTVT tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 14. UBND TP.Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 18. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2021
 19. Chỉ tiêu tiếp nhận: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 20. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  12/06/2021
 21. Sở Công thương Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 23. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  12/06/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2021
 26. Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  11/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021
 30. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2021