1. Thời báo Tài chính Việt Nam gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2023 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2023
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2023
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2023
 4. Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2023
 5. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tuyển dụng Giám đốc Tài chính các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2023
 6. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tuyển dụng Giám đốc Điều hành các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2023
 8. UBND TP. Vinh, Nghệ An tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2023
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2023
 11. Trường Đại học Phú Yên gia hạn thời gian nhận hồ sơ ĐKDT viên chức và người lao động năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2023
 13. TT Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, Bộ KH&CN tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 14. Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2023
 16. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, Tây Ninh tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2023
 18. TT Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 19. Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2023
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2023
 22. Ban Thường vụ huyện ủy Bình Liêu, Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2023
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2023
 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023
 26. Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội tuyển dụng bác sĩ năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2023
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2023
 29. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023
 30. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023