1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 4. UBND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Quận Ngô Quyền năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 6. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tuyển dụng viên chức cho Ban Văn hóa-Xã hội (VOV2) như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 7. Viện Sinh thái học Miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 9. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Kênh VOV Giao thông năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2020
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2020
 13. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 10 giảng viên cơ hữu và 02 viên chức hành chính ...
  location
  Date
  19/09/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 15. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 17. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 19. Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 20. Ban Quản lý dự án huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 21. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 22. Trung tâm trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 23. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2020
 25. UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 26. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 27. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 28. Trường Hy Vọng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 29. Trường Mầm non Rạng Đông 13, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 30. Trường Mầm non Rạng Đông 11, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020