Trang chủ

Bến Tre

 1. Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 2. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/04/2018
 3. Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 4. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  11/10/2017
 6. Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức chuyên môn như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 8. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 9. Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau ...
  location
  Date
  24/04/2017
 10. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2017
 11. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Trung tâm) thông báo tuyển dụng một nhân sự công tác tại Khu Ứng dụng ...
  location
  Date
  08/02/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2016
 15. Trường THCS Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2016
1 / 3123