Trang chủ

Bến Tre

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/08/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 4. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  08/06/2019
 5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  30/05/2019
 6. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2019
 7. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng ...
  location
  Date
  28/03/2019
 8. ***Tệp đính kèm: Mẫu Đơn dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Nguồn tin: dlbentre.blogspot.com ...
  location
  Date
  27/02/2019
 9. Nguồn tin: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  18/01/2019
 10. Trường Cao Đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre thông báo bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  20/11/2018
 13. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  31/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Nguồn: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  20/09/2018
 18. Nguồn tin: thptchuyenbentre.edu.vn ...
  location
  Date
  19/09/2018
 19. Nguồn tin: thpt-phanngoctong-bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  17/09/2018
 20. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  19/07/2018
 21. Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2018
1 / 3123