Trang chủ

Bến Tre

 1. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2019
 2. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng ...
  location
  Date
  28/03/2019
 3. ***Tệp đính kèm: Mẫu Đơn dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Nguồn tin: dlbentre.blogspot.com ...
  location
  Date
  27/02/2019
 4. Nguồn tin: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  18/01/2019
 5. Trường Cao Đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre thông báo bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  20/11/2018
 8. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  31/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Nguồn: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  20/09/2018
 13. Nguồn tin: thptchuyenbentre.edu.vn ...
  location
  Date
  19/09/2018
 14. Nguồn tin: thpt-phanngoctong-bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  17/09/2018
 15. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  19/07/2018
 16. Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 19. Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 20. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/04/2018
 21. Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 22. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
1 / 3123