Bến Tre

 1. Nguồn tin: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  18/01/2019
 2. Trường Cao Đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre thông báo bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  20/11/2018
 5. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  31/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 8. Nguồn: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  20/09/2018
 9. Nguồn tin: thptchuyenbentre.edu.vn ...
  location
  Date
  19/09/2018
 10. Nguồn tin: thpt-phanngoctong-bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  17/09/2018
 11. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  19/07/2018
 12. Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2018
 13. Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 14. Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 15. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/04/2018
 16. Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 17. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 18. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  11/10/2017
 19. Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức chuyên môn như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
1 / 3123