Trang chủ

Bến Tre

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 3. Nguồn: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  20/09/2018
 4. Nguồn tin: thptchuyenbentre.edu.vn ...
  location
  Date
  19/09/2018
 5. Nguồn tin: thpt-phanngoctong-bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  17/09/2018
 6. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  19/07/2018
 7. Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2018
 8. Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 9. Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 10. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/04/2018
 11. Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 12. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  11/10/2017
 14. Trường Cao đẳng Bến Tre thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức chuyên môn như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 16. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 17. Trung tâm Khuyến nông Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau ...
  location
  Date
  24/04/2017
 18. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2017
 19. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Trung tâm) thông báo tuyển dụng một nhân sự công tác tại Khu Ứng dụng ...
  location
  Date
  08/02/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2016
1 / 3123