Trang chủ

Bến Tre

 1. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  08/06/2019
 2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  30/05/2019
 3. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2019
 4. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng ...
  location
  Date
  28/03/2019
 5. ***Tệp đính kèm: Mẫu Đơn dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Nguồn tin: dlbentre.blogspot.com ...
  location
  Date
  27/02/2019
 6. Nguồn tin: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  18/01/2019
 7. Trường Cao Đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre thông báo bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  20/11/2018
 10. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  31/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 13. Nguồn: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  20/09/2018
 14. Nguồn tin: thptchuyenbentre.edu.vn ...
  location
  Date
  19/09/2018
 15. Nguồn tin: thpt-phanngoctong-bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  17/09/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  19/07/2018
 18. Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2018
 19. Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 20. Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 21. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/04/2018
1 / 3123