Bến Tre

 1. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 4. Tổng chỉ tiêu cần tuyển là 30 người ...
  location
  Date
  18/09/2019
 5. Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2019
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 9. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  08/06/2019
 10. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  30/05/2019
 11. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2019
 12. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng ...
  location
  Date
  28/03/2019
 13. ***Tệp đính kèm: Mẫu Đơn dự tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Nguồn tin: dlbentre.blogspot.com ...
  location
  Date
  27/02/2019
 14. Nguồn tin: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  18/01/2019
 15. Trường Cao Đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre thông báo bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  20/11/2018
 18. UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  31/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/09/2018
 21. Nguồn: bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  20/09/2018
 22. Nguồn tin: thptchuyenbentre.edu.vn ...
  location
  Date
  19/09/2018
 23. Nguồn tin: thpt-phanngoctong-bentre.edu.vn ...
  location
  Date
  17/09/2018
 24. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  19/07/2018
 25. Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2018
 26. Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tuyển dụng Trưởng phòng Công chức, Viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2018
 27. Trường Cao đẳng Đồng Khởi, Bến Tre tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 28. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ Bến Tre tuyển dụng ...
  location
  Date
  07/04/2018
 29. Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 30. UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương như sau: ...
  location
  Date
  02/02/2018
2 / 3123