Trang chủ

Ninh Bình

 1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/04/2019
 2. Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT. Hiện nay Nhà trường đang được Chính ph ...
  location
  Date
  13/03/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 5. Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/03/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản ...
  location
  Date
  15/08/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  22/06/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 giáo viên mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  22/06/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 171 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2016
 15. Nguồn tin: cucphuongtourism.com ...
  location
  Date
  28/06/2016
 16. ...
  location
  Date
  27/06/2016
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. [slideshare id=48920872&doc=kehoachthituyencongchucnam2015-150603022904-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  03/06/2015
 19. [slideshare id=45969130&doc=a-150317223319-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  18/03/2015
 20. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Vụ Quản lý các Kh ...
  location
  Date
  27/02/2015
 21. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ ...
  location
  Date
  02/10/2014
 22. – Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ...
  location
  Date
  15/09/2014
1 / 212