Trang chủ

Ninh Bình

 1. Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/03/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản ...
  location
  Date
  15/08/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  22/06/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 giáo viên mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  22/06/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 171 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2016
 10. Nguồn tin: cucphuongtourism.com ...
  location
  Date
  28/06/2016
 11. ...
  location
  Date
  27/06/2016
 12. [slideshare id=48920872&doc=kehoachthituyencongchucnam2015-150603022904-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  03/06/2015
 13. [slideshare id=45969130&doc=a-150317223319-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  18/03/2015
 14. Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Vụ Quản lý các Kh ...
 15. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ ...
  location
  Date
  02/10/2014
 16. – Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ...
  location
  Date
  15/09/2014
 17. [slideshare id=38994770&doc=17-kh-ptth-140911194404-phpapp01&type=d] ...
  location
  Date
  25/08/2014
 18. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 2 ...
  location
  Date
  10/08/2014
 19. Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển ...
  location
  Date
  10/07/2014
 20. [pdfjs-viewer url=http://tuyencongchuc.vn/wp-content/uploads/2014/05/685-KH-SGTVT%281%29.pdf viewer_width=520px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfil ...
  location
  Date
  10/04/2014
1 / 212