Ninh Bình

 1. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 12 (mười hai) chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  20/03/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 9. Số lượng tuyển dụng: 199 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 11. Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ và phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 16. Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/08/2019
 17. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2019
 19. Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/05/2019
 20. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/04/2019
 21. Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô là trường công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT. Hiện nay Nhà trường đang được Chính ph ...
  location
  Date
  13/03/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 24. Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 14/03/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản ...
  location
  Date
  15/08/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  22/06/2017
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 giáo viên mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  22/06/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2017
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2017
2 / 212