Ninh Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/01/2021
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2020
 8. Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 9. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2020
 10. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 12 (mười hai) chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  20/03/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 21. Số lượng tuyển dụng: 199 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 22. Số lượng tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2019
 23. Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ và phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A như sau: ...
  location
  Date
  07/09/2019
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 28. Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/08/2019
 29. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/05/2019
2 / 3123