Quảng Ninh

 1. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cần tuyển dụng 33 bác sĩ cho các vị trí làm việc, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2017
 2. Số lượng tuyển dụng: 16 người. ...
  location
  Date
  22/05/2017
 3. Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 5. UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo bổ sung thông tin tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 205 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 7. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trân trọng thông báo tuyển dụng vị trí nhân sự như sau ...
  location
  Date
  14/10/2016
 8. Trường Đại học Hạ Long thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 như sau: I. Xét tuyển đặc cách viên chức thuộc diện ngườ ...
  location
  Date
  01/10/2016
 9. UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh thông báo tuyển dụng bổ sung công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2016 như sau ...
  location
  Date
  28/09/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2016
 11. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 12. Chi cục Kiểm lâm vùng I thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  06/09/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2016
 14. Trường Cao đẳng nghề Việt – Hàn Quảng Ninh trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định 1177/QĐ-LĐT ...
  location
  Date
  09/06/2016
 15. ...
  location
  Date
  22/03/2016
 16. Nguồn tin: Báo Quảng Ninh ...
  location
  Date
  22/02/2016
 17. **Tệp đính kèm: Biểu nhu cầu tuyển dụng  ...
  location
  Date
  11/12/2015
 18. Ngày 03/12, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 7444/KH-UBND về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính của tỉnh. Theo ...
  location
  Date
  05/12/2015
 19. Căn cứ Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh và nhu cầu thực tế, Trường Đại học Hạ Long thông báo tuyển gi ...
  location
  Date
  07/06/2015
 20. ...
  location
  Date
  09/04/2015
 21. Để tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ c ...
  location
  Date
  08/04/2015
 22. Ban quản lý vịnh Hạ Long tổ chức thi tuyển chức danh : Phó trưởng phòng quản lý môi trường Phó trưởng phòng quản lý dự án ...
  location
  Date
  12/03/2015
 23. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thông báo tổ chức thi tuyển công ch ...
  location
  Date
  10/03/2015
 24. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, căn cứ yêu cầu công tác cán bộ, ...
  location
  Date
  09/03/2015
 25. Để tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái tổ chức thi ...
  location
  Date
  14/02/2015
 26. ...
  location
  Date
  30/01/2015
 27. Căn cứ Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1190-QĐ/TU, ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ ...
  location
  Date
  15/12/2014
 28. ...
  location
  Date
  24/11/2014
 29. Căn cứ Công văn số 553/KL-VP ngày 27/10/2014 của Cục Kiểm lâm về việc hướng dẫn xét tuyển viên chức năm 2014; Căn cứ chỉ tiêu biên chế ...
  location
  Date
  31/10/2014
 30. Để tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái tổ chức thi ...
  location
  Date
  23/10/2014
1 / 212