Quảng Ninh

 1. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 2. UBND Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Quang Trung năm 2022 ...
  location
  Date
  22/04/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
 7. Sở NT&PTNT tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch, tài chính năm 2022: ...
  location
  Date
  26/03/2022
 8. Trung tâm kiểm nghiệm - Sở Y tế Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2022
 10. BV Đa khoa Hạ Long - Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2022
 11. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tuyển dụng nhân sự năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  11/03/2022
 12. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao đồng năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 511 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/02/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 362 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/02/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 17. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2021
 19. TTYT huyện Hải Hà, Quảng Ninh tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/12/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2021
 21. UBND huyện Hải Hà, Quảng Ninh thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2021
 23. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2021
 25. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Quản lý Ngân sách ...
  location
  Date
  27/09/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2021
 27. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2021
4 / 71234567