Quảng Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/02/2024
 2. UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2024
 3. Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động, như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2024
 4. TT Kiểm dịch y tế quốc tế Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2024
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2024
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2023
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2023
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2023
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2023
 10. Ban Thường vụ huyện ủy Bình Liêu, Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023
 11. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2023
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 13. Huyện ủy Bình Liêu, Quảng Ninh tiếp tục nhận hồ sơ thi tuyển chức danh Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu Hoành Mô năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2023
 14. Huyện ủy Bình Liêu, Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2023
 15. Huyện ủy Bình Liêu, Quảng Ninh thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý năm 2023, như sau:  ...
  location
  Date
  03/11/2023
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 255 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2023
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2023
 18. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2023
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2023
 20. UBND TP. Hạ Long, Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2023
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2023
 22. Huyện ủy Bình Liêu, Quảng Ninh thi tuyển chức danh Trưởng BQL cửa khẩu Hoành Mô, như sau: ...
  location
  Date
  20/09/2023
 23. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2023 (lần 2), như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2023
 24. chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2023
 25. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2023
 26. Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  17/07/2023
 27. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh thi tuyển các chức danh, như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2023
 28. Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, như sau: ...
 29. Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, Quản Ninh tuyển dụng nhân lực hợp đồng năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2023
 30. UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng công chức CHTQS phường Yên Thanh năm 2023, như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2023
2 / 71234567