Sóc Trăng

 1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 2. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
 4. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 8. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2019
 10. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/12/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 13. Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2018
 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  30/08/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2018
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 viên chức ...
  location
  Date
  06/08/2018
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2018
 25. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 26. UBND TP.Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2017
 27. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức đợt I năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 29. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
  location
  Date
  11/07/2017
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 352 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2017
1 / 212