*Toàn quốc

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 4271 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 537 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 công chức ...
  location
  Date
  05/04/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 công chức ...
  location
  Date
  27/03/2018
 6. Báo Giáo dục và Thời đại trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tuyển nhân sự ở các vị trí sau: – 01 nhân viên ...
  location
  Date
  30/11/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2017
 8. NHNN thông báo khung nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 494 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2017
 11. Tổng cục Thuế điều chỉnh nội dung kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  19/04/2017
 12. Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng bổ sung trong kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 ...
  location
  Date
  27/02/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu, gồm 79 công chức ngạch chuyên viên và 01 công chức ngạch cán sự ...
  location
  Date
  13/02/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng trên toàn quốc: 2392 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  14/12/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 787 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2016
 16. Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2016 được giao và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành ...
  location
  Date
  10/05/2016
 17. Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-BTC ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  26/03/2016
 18. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thi tuyển 3.361 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên ...
  location
  Date
  20/05/2013