Tin nổi bật

*Toàn quốc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 192 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.751 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1353 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 413 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2021
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 4271 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 537 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 công chức ...
  location
  Date
  05/04/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 công chức ...
  location
  Date
  27/03/2018
 10. Báo Giáo dục và Thời đại trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tuyển nhân sự ở các vị trí sau: – 01 nhân viên ...
  location
  Date
  30/11/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2017
 12. NHNN thông báo khung nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 494 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2017
 15. Tổng cục Thuế điều chỉnh nội dung kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  19/04/2017
 16. Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng bổ sung trong kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 ...
  location
  Date
  27/02/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu, gồm 79 công chức ngạch chuyên viên và 01 công chức ngạch cán sự ...
  location
  Date
  13/02/2017