DongA Bank > Ngân hàng tuyển dụng

21/06/2019

DongABank tuyển dụng QTRR – NV QTRR Thị Trường

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng

QTRR – NV QTRR Thị Trường

, cụ thể như sau:

 1. Thông tin vị trí tuyển dụng

  Vị trí tuyển dụng

  QTRR – NV QTRR Thị Trường

  Ngày hết hạn

  31/07/2019

  Tỉnh thành

  1. Hồ Chí Minh

  Đơn vị/ Phòng ban

  1. QTRR THỊ TRƯỜNG – THANH KHOẢN – KHỐI QTRR

  Thời gian

  Toàn thời gian

  Mô tả vị trí tuyển dụng

  Mô tả Công Việc.

  1. Tham gia góp ý v các ni dung liên quan đến các quy đnh, quy trình, hưng dn, sn phm.
  2. Đ xut ý kiến cho trưng b phn trong vic xây dng và giám sát vic thc hin các gii pháp phòng nga, kch bn x lý các ri ro thanh khon trong toàn h thng.
  3. Thc hin nhn din, đo lưng, đánh giá và báo cáo ri ro thanh khon trong toàn h thng.
  1. Xây dng kế hoch làm vic cá nhân vi các mc tiêu c th và hoàn thành vi kết qu tt nht;

  Xây dng mi quan h hp tác thân thin, hiu qu vi các nhân s trong Khi QTNNL và các đơn v kinh doanh/ phòng ban khác.

  Tiêu chuẩn Chức danh

  • Tốt nghiệp đi hc (ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán)

  Có ít nht 01 năm kinh nghim v kế toán ni b hoc lĩnh vc kinh doanh vn.

  • Hiu rõ v đnh hưng chiến lưc và kế hoch kinh doanh ca DongA Bank ưc ph biến).
  • Hiu v h thng các quan đim nn tng ca Khi qun tr ri roưc ph biến).
  • Kiến thc tng quan v hot đng và ri ro ngân hàng, đc bit nm rõ v ri ro thanh khon(t tìm hiu và đưc đào to).
  • Có kiến thc v kinh tế vĩ mô, th trưng tin t (t tìm hiu và đưc đào to).
  • Có kiến thckế toán và tài chính ngân hàng (t tìm hiu và đưc đào to).
  • Có kiến thc v qun lý tài sn n – có trong ngân hàng (t tìm hiu và đưc đào to).

  Hiu biết các quy đnh, thông tư ca Ngân hàng nhà nưc v hot đng ngân hàng (t tìm hiu).

  • Kỹ năng tng hp, phân tích thông tin và gii quyết vn đ
  • Kỹ năng trình bày, thuyết trình
  • K năng giao tiếp
  • K năng lng nghe

  Đc và hiu tài liu chuyên ngành bng Tiếng Anh (ưu tiên)

  • Chu đưc áp lc công vic cao
  • Bo mt
  •  Cn thn, t m

  Ứng viên vui lòng đính kèm CV theo mẫu của Ngân Hàng TMCP Đông Á

  Ứng tuyển

  Nguồn: tuyendung.dongabank.com.vn

Các bài đã đăng