Ngân hàng tuyển dụng > TPBank

24/07/2019

Ngân hàng TPBank tuyển dụng CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN – KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí

CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN – KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO

cụ thể như sau:

Mã công việc: 2019/486 Số năm kinh nghiệm: 2
Địa điểm: Hà Nội Giới tính: Bất kỳ
Số lượng cần tuyển: 1 Độ tuổi: 25-30
Thời gian làm việc: toanthoigian Ngày hết hạn: 05/08/2019
Trình độ ứng viên: Đại học
Mô tả công việc

 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc chấp hành, tuân thủ điều kiện thẩm định, xét duyệt tín dụng, kiểm tra sau giải ngân của các khoản nợ Nợ có vấn đề.
 • Trực tiếp kiểm tra, đánh giá lại việc kiểm tra tính tuân thủ, chấp hành điều kiện phê duyệt tín dụng, sử dụng vốn và tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng trả nợ của các khách hàng vay có dấu hiệu có vấn đề.
 • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra tuân thủ, chất lượng tín dụng của đơn vị; khách hàng theo định kỳ, hoặc theo chuyên đề.
 • Thực hiện tái thẩm định các hồ sơ xử lý theo Giải pháp tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện phương án cơ cấu, lập kế hoạch theo dõi, kiểm soát việc triển khai, thực hiện Phương án tái cấu trúc được phê duyệt.
 • Hỗ trợ, tham gia cùng ĐVKD thực hiện các biện pháp thu hồi nợ; đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho TPBank, trường hợp cần thiết sẽ trực tiếp thực hiện và yêu cầu/đề xuất các đơn vị liên quan hỗ trợ để thực hiện việc thu hồi nợ.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Ngân hàng/Tài chính doanh nghiệp/Kinh tế đầu tư/Kế toán/Kiểm toán.
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương tự tại các Ngân hàng có quy mô và trình độ phát triển tương đương trở lên.
  • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ ngân hàng;
  • Hiểu biết các sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến tín dụng và các rủi ro kèm theo, đặc biệt là đối với KHDN Lớn;
  • Nắm vững quy trình tín dụng (quy trình thẩm định và xét duyệt tín dụng, quy trình giải ngân…).
  • Có khả năng nhận biết rủi ro trong các hệ thống, quy trình của ngân hàng.
  • Có khả năng phân tích số liệu, kiểm tra hồ sơ chứng từ thực tế để rà soát các vấn đề rủi ro.
  • Trung thực, cầu thị, năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc.

 

Các bài đã đăng