Ngân hàng tuyển dụng > VIBBank

23/07/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Tái Thẩm định Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp – miền Nam

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng

Chuyên viên cao cấp Tái Thẩm định Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp – miền Nam

, chi tiết như sau:  

 

Khối / Ban Khối Quản trị rủi ro
Lĩnh vực Quản lý tín dụng
Địa điểm Hồ Chí Minh
Loại hình công việc Fulltime (toàn thời gian)
Thời hạn ứng tuyển 31/07/2019
Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc

Mục đích công việc: 

Chịu trách nhiệm thực hiện tái thẩm định hồ sơ cấp tín dụng theo phân công đảm bảo quản trị rủi ro hiệu quả.

Trách nhiệm chính

Tái thẩm định các hồ sơ tín dụng theo phân công của GĐ Phòng. Tham dự họp báo cáo về khoản vay nếu cấp phê duyệt yêu cầu;

Thẩm định trực tiếp khách hàng đối với những khoản vay theo quy định cần thẩm định trực tiếp của VIB hoặc theo yêu cầu của GĐ phòng;

Chủ động cập nhật thông tin về chính sách và quy trình tín dụng để đảm bảo quá trình tái thẩm định luôn tuân thủ quy trình/quy định;

Đánh giá chất lượng các hồ sơ tín dụng của các ĐVKD;

Đóng góp cải tiến và phát triển quy trình TTĐ & phê duyệt tín dụng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng của các quyết định phê duyệt tín dụng cho khách hàng;

Đóng góp ý kiến thay đổi/chỉnh sửa chính sách tín dụng;

Chủ động trong công tác quản trị rủi ro tín dụng và hỗ trợ Đơn vị kinh doanh đạt được các mục tiêu chiến lược theo kế hoạch của ngân hàng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán hoặc Quản trị Kinh doanh;

Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính)/ 2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong công tác thẩm định/phê duyệt tín dụng / QLKH vay tại các tổ chức tín dụng;

Am hiểu về rủi ro tín dụng và các công cụ hạn chế rủi ro;

Am hiểu về vai trò của công tác tín dụng và thu hồi nợ trong việc hỗ trợ chiến lược kinh doanh;

Có hiểu biết về thị trường tín dụng mảng KHDN và các vấn đề pháp lý ảnh hưởng tới hoạt động cấp tín dụng;

Có kỹ năng giao tiếp tốt;

Sử dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế.


Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng