Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

11/09/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 10/09/2019 đến hết ngày 10/10/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: tuyenquang.edu.vn