Bắc Kạn

 1. UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 3. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 6. UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 công chức ...
  location
  Date
  02/01/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 11. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2017
 13. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh Công an xã năm 2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 ...
  location
  Date
  16/12/2015
 14. ...
  location
  Date
  23/10/2015
 15. Nhu cầu tuyển dụng(Bấm để xem hình cỡ lớn): ...
  location
  Date
  27/09/2015
 16. UBND huyện Chợ Đồn Tuyển,Bắc Kạn thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2015, cụ thể như sau: Mụ ...
  location
  Date
  18/09/2015
 17. [slideshare id=52827609&doc=khtuyendungvcsunghiepgddthuyen2015-150916013708-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  16/09/2015
 18. Ngày 03/12/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 395/KH-UBND tuyển dụng công chức năm 2014. Theo đó, năm 2014, tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức th ...
  location
  Date
  08/12/2014
 19. Năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tuyển dụng 48 chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Trong đó: 30 ...
  location
  Date
  17/11/2014
 20. Ngày 30/9/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Bạch Thông năm 2014 ban hành Kế hoạch tuyển dụng, cụ thể như sau: 1. Về đối ...
  location
  Date
  02/10/2014
1 / 212