Trang chủ

Bắc Kạn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2018
 8. UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 10. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 13. UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 công chức ...
  location
  Date
  02/01/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 18. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2017
 20. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh Công an xã năm 2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 ...
  location
  Date
  16/12/2015
1 / 212