Bắc Kạn

 1. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/09/2022
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2022
 3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2022
 4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2022
 5. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2022
 6. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn bổ sung chuyên ngành tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 104 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2022
 11. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2022
 13. Ban Bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2022
 16. Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2022
 17. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  13/05/2022
 18. Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo tiếp nhận viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  25/03/2022
 19. UBND huyện Chợ Mới - Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2022
 20. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 như sau; ...
  location
  Date
  16/02/2022
 21. UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  24/01/2022
 22. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2022
 23. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2022
 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2021
 25. UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2021
 26. Báo Dân tộc và Phát triển tuyển dụng Phóng viên Thường trú KV Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ năm 2021 như sau: ...
 27. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/08/2021
 28. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2021
 29. Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2021
2 / 512345