Bắc Kạn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2018
 6. UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 8. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  26/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2018
 11. UBND tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 công chức ...
  location
  Date
  02/01/2018
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/12/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 16. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2017
4 / 41234