Trang chủ

Bạc Liêu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 669 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2020
 2. Nguồn tin: thbl.vn ...
  location
  Date
  27/05/2019
 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/05/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 8. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 9. Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  10/05/2018
 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 11. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 12. UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 13. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 ...
  location
  Date
  26/04/2018
 14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2017
 16. Trường Đại học Bạc Liên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2017
 18. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
  location
  Date
  11/07/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2017
 20. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
1 / 212