Trang chủ

Bạc Liêu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 2. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  10/05/2018
 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 5. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 6. UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 7. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 ...
  location
  Date
  26/04/2018
 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2017
 10. Trường Đại học Bạc Liên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2017
 12. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 14. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 15. Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2016
 16. Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 17. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  05/09/2016
 18. Nguồn tin: cdnbl.edu.vn ...
  location
  Date
  29/07/2016
 19. ...
  location
  Date
  17/05/2016
 20. Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Bạc Liêu; Căn cứ Quyết địn ...
  location
  Date
  20/02/2016
1 / 212