Trang chủ

Bạc Liêu

 1. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2017
 2. Trường Đại học Bạc Liên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2017
 4. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 7. Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2016
 8. Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  05/09/2016
 10. Nguồn tin: cdnbl.edu.vn ...
  location
  Date
  29/07/2016
 11. ...
  location
  Date
  17/05/2016
 12. Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Bạc Liêu; Căn cứ Quyết địn ...
  location
  Date
  20/02/2016
 13. Năm 2015, UBND huyện Đông Hải vừa thông báo tuyển dụng 96 chỉ tiêu công chức cấp xã. Đối tượng dự tuyển phải tốt nghiệp trung cấp chuyên ...
  location
  Date
  26/08/2015
 14. Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu về việc tuyển dụng công chức cấp xã ...
  location
  Date
  20/08/2015