Bạc Liêu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 4. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  10/05/2018
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 7. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 8. UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 9. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 ...
  location
  Date
  26/04/2018
 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 11. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2017
 12. Trường Đại học Bạc Liên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2017
 14. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 16. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 17. Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2016
 18. Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 19. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  05/09/2016
 20. Nguồn tin: cdnbl.edu.vn ...
  location
  Date
  29/07/2016
1 / 212