Trang chủ

Bạc Liêu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 4. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  10/05/2018
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 7. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 8. UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 9. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 ...
  location
  Date
  26/04/2018
 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2017
 13. Trường Đại học Bạc Liên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2017
 15. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
  location
  Date
  11/07/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 19. Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2016
 20. Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 21. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  05/09/2016
 22. Nguồn tin: cdnbl.edu.vn ...
  location
  Date
  29/07/2016
1 / 212