Trang chủ

Bạc Liêu

 1. Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu thông báo tuyển dụng năm 2018 ...
  location
  Date
  10/05/2018
 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2018
 4. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 5. UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 6. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 ...
  location
  Date
  26/04/2018
 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2018
 8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2017
 9. Trường Đại học Bạc Liên tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2017
 11. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cần tuyển dụng lao động cho Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc chi nhánh các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Sóc ...
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
 13. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng lao động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/10/2016
 14. Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2016
 15. Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 16. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  05/09/2016
 17. Nguồn tin: cdnbl.edu.vn ...
  location
  Date
  29/07/2016
 18. ...
  location
  Date
  17/05/2016
 19. Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Bạc Liêu; Căn cứ Quyết địn ...
  location
  Date
  20/02/2016
 20. Năm 2015, UBND huyện Đông Hải vừa thông báo tuyển dụng 96 chỉ tiêu công chức cấp xã. Đối tượng dự tuyển phải tốt nghiệp trung cấp chuyên ...
  location
  Date
  26/08/2015
1 / 212