Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 372 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2019
 2. Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  20/12/2018
 3. Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  19/12/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2018
 6. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển viên chức làm việc tại Khoa Nông nghiệp, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2018
 7. Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/12/2018
 8. Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 10. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 13. Số lượng viên chức cần tuyển: 10 người ...
  location
  Date
  17/11/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2018
 15. Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/11/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 372 viên chức ...
  location
  Date
  31/10/2018
 18. Sở Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2018
 19. Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...