Trang chủ

Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2019
 2. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2019
 3. Cục tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 4. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2019
 5. Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/05/2019
 6. Liên minh HTX thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/05/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2019
 8. Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 9. Cục Thống kê TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 10. Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng như sau: – Tuyển một kỹ sư điện và một kỹ sư nước R ...
  location
  Date
  08/04/2019
 11. Viện kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2019
 12. Văn phòng UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/03/2019
 13. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/03/2019
 14. Bệnh Viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2019
 15. Nguồn tin: Báo Cần Thơ ...
  location
  Date
  28/02/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 372 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  20/12/2018
 19. Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  19/12/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2018