Trang chủ

Cần Thơ

 1. Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2020
 2. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2019
 6. Bệnh Viện Quân Dân Y Thành Phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2019
 8. Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ cần tuyển các vị trí sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2019
 10. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  12/11/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 12. Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  08/11/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2019
 14. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2019
 15. Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/10/2019
 16. Trung tâm GDNN - GDTX quận Cái Răng, TP.Cần Thơ tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/10/2019
 17. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  24/10/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 47 viên chức ...
  location
  Date
  19/10/2019
 19. Số lượng cần tuyển: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 20. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2019