Trang chủ

Cần Thơ

 1. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 3. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 6. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 7. Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2019
 9. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
 10. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2019
 11. Cục tần số vô tuyến điện tuyển dụng công chức năm 2019 ...
 12. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2019
 13. Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/05/2019
 14. Liên minh HTX thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/05/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 18. Cục Thống kê TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 19. Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng như sau: – Tuyển một kỹ sư điện và một kỹ sư nước R ...
  location
  Date
  08/04/2019
 20. Viện kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2019
 21. Văn phòng UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/03/2019