Trang chủ

Cần Thơ

 1. Bệnh Viện Quân Dân Y Thành Phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2019
 4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  12/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 6. Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  08/11/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2019
 8. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2019
 9. Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/10/2019
 10. Trung tâm GDNN - GDTX quận Cái Răng, TP.Cần Thơ tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/10/2019
 11. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  24/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 47 viên chức ...
  location
  Date
  19/10/2019
 13. Số lượng cần tuyển: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 14. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 16. Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ - Sở GTVT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  10/10/2019
 17. Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/10/2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 19. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 20. Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, Cần Thơ tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019