Cần Thơ

 1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 3. Học viện Chính trị khu vực IV, TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng 07 giảng viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 4. Tổng số người làm việc cần tuyên dụng là 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2020
 7. Bệnh viện Y học cổ truyền TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/06/2020
 8. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2020
 9. Chi cục Chăn nuôi Và Thú y TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2020
 10. Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/06/2020
 11. Học viện Chính trị khu vực IV, TP.Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là: 10 chỉ tiêu.   ...
  location
  Date
  26/05/2020
 13. Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2020
 14. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 15. Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2020
 16. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 20. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 22. Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2020
 23. Số lượng cần tuyển: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2020
 24. UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/03/2020
 25. Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 26. Tổng cục Thể dục Thể thao bổ sung chi tiêu thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/03/2020
 27. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2020
 28. Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 29. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2020