Trang chủ

Cần Thơ

 1. Cục Thống kê TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 2. Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng như sau: – Tuyển một kỹ sư điện và một kỹ sư nước R ...
  location
  Date
  08/04/2019
 3. Viện kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2019
 4. Văn phòng UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/03/2019
 5. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/03/2019
 6. Bệnh Viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/03/2019
 7. Nguồn tin: Báo Cần Thơ ...
  location
  Date
  28/02/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 372 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2019
 9. Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  20/12/2018
 10. Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  19/12/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2018
 14. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển viên chức làm việc tại Khoa Nông nghiệp, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2018
 15. Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/12/2018
 16. Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/12/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 19. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/11/2018
 22. Số lượng viên chức cần tuyển: 10 người ...
  location
  Date
  17/11/2018