Cần Thơ

 1. Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ cần tuyển các vị trí sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2019
 3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  12/11/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 5. Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  08/11/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2019
 7. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2019
 8. Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/10/2019
 9. Trung tâm GDNN - GDTX quận Cái Răng, TP.Cần Thơ tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/10/2019
 10. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  24/10/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 47 viên chức ...
  location
  Date
  19/10/2019
 12. Số lượng cần tuyển: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 13. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 15. Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ - Sở GTVT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  10/10/2019
 16. Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/10/2019
 17. Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 18. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 19. Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, Cần Thơ tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/09/2019
 20. Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2019
 21. Cục Hải quan TP. Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng 01 nam công chức chuyển ngành để bổ sung biên chế năm 2019 ...
  location
  Date
  21/09/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2019
 23. Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2019
 24. Trung tâm Khuyến nông TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  09/09/2019
 25. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Cần Thơ tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  09/09/2019
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2019
 27. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  18/08/2019
 28. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm ...
  location
  Date
  18/08/2019
 29. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...