Cần Thơ

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là: 10 chỉ tiêu.   ...
  location
  Date
  26/05/2020
 2. Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2020
 3. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 4. Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2020
 5. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 9. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 11. Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/03/2020
 12. Số lượng cần tuyển: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2020
 13. UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/03/2020
 14. Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 15. Tổng cục Thể dục Thể thao bổ sung chi tiêu thi tuyển viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/03/2020
 16. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2020
 17. Trung tâm Công nghệ Phần mềm - Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 18. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/02/2020
 21. Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 22. Nguồn tin: canthotv.vn ...
  location
  Date
  17/02/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
 24. Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2020
 25. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  08/01/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2019
 29. Bệnh Viện Quân Dân Y Thành Phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2019
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2019