Cần Thơ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
 4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Cần Thơ cần tuyển dụng cán bộ năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  27/10/2022
 5. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ĐKDT viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2022
 6. Trường THPT Lưu Hữu Phước, Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023, như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2022
 7. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2022
 9. Cơ sở Cai nghiện ma túy TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức quý IV năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 13. Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2022
 16. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/09/2022
 20. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 01 năm 2022 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 25. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2022
 27. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  24/08/2022
 28. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2022
 30. Bộ môn Khoa học Đất - Khoa Nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2022