Cần Thơ

 1. Bệnh viện Da Liễu Tp.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2018
 3. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/05/2018
 4. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 người ...
  location
  Date
  14/04/2018
 5. UBND TP.Cần Thơ tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
  location
  Date
  12/04/2018
 6. Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2018
 7. Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cần Thơ tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2018
 8. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 9. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng giáo viên nghề Công nghệ ô tô như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2018
 10. Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ tuyển dụng 52 viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng sau đây: ...
  location
  Date
  27/02/2018
 11. Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Cần Thơ tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  26/02/2018
 12. Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tôn giáo, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2018
 13. Nguồn tin: bvphusanct.com.vn ...
  location
  Date
  09/02/2018
 14. Kế hoạch tuyển dụng: 12 người ...
  location
  Date
  06/02/2018
 15. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm ...
  location
  Date
  18/01/2018
 16. Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động tại Trung tâm ứng dụng Công nghệ Sinh học da thẩm mỹ ...
  location
  Date
  18/01/2018
 17. Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.Cần Thơ tuyển dụng công chức năm 2018, như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 18. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 19. Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017, bằng hình thức xét tuyển như sau: * Tổng số kế hoạch tuyển dụng: 05 ̵ ...
  location
  Date
  09/12/2017
 20. Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  24/11/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2017
 24. Trường Trung cấp GTVT miền Nam thông báo tuyển dụng giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 25. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ cần tuyển 18 viên chức cho các phòng, khoa như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 26. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên ...
  location
  Date
  16/10/2017
 27. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Phòng Tổ chức-Cán bộ, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2017
 28. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do ...
  location
  Date
  09/10/2017
 29. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do ...
  location
  Date
  07/10/2017
 30. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng thuộc Trường (tiền lương và các chế ...
  location
  Date
  01/10/2017