Đà Nẵng

 1. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ, phóng viên ...
 2. Nguồn tin: sontra.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  08/11/2017
 3. UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2017
 4. Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng như sau: ...
  location
  Date
  06/11/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2017
 6. Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (trực thuộc Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thông báo tuyển ...
  location
  Date
  03/11/2017
 7. Thanh Tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  03/11/2017
 9. Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo tuyển dụng công chức tại UBND quận Hải Châu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 10. UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 11. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 ...
  location
  Date
  03/11/2017
 12. Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo tuyển dụng giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 13. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 14. UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức không qua thi tuyển như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 15. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2017
 17. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  01/11/2017
 18. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2017-2018 ...
  location
  Date
  31/10/2017
 19. UBND huyện Hòa Vang xét tuyển đặc cách viên chức thuộc trường mầm non như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2017
 21. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động: 24 người ...
  location
  Date
  23/10/2017
 22. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 23. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên thư viện như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 24. Báo Đà Nẵng thông báo tuyển dụng cộng tác viên làm việc tại Tòa soạn báo, như sau: ...
  location
  Date
  12/10/2017
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2017
 27. Nhu cầu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2017
 28. Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2017
 29. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 30. UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng tuyển dụng bổ sung hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
1 / 71234567