Trang chủ

Đà Nẵng

 1. UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  29/03/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2019
 4. Nguồn tin: dvtc.edu.vn ...
  location
  Date
  21/02/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2019
 6. UBND phường Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/01/2019
 7. Nhu cầu tuyển dụng là 13 người ...
  location
  Date
  12/01/2019
 8. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động: 40 người ...
  location
  Date
  12/01/2019
 9. UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2018
 10. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/12/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 13. UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2018
 14. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  28/11/2018
 15. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 16. Số lượng viên chức cần tuyển: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018
 19. Viện kiểm sát nhân dân Tp.Đà Nẵng tuyển dụng công chức bổ sung năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2018
 22. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  17/11/2018