Trang chủ

Đà Nẵng

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2018
 2. UBND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng thông báo tiếp nhận hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  14/08/2018
 3. UBND quận Liên Chiểu thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2018
 4. Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/08/2018
 5. Sở Du lịch TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/08/2018
 6. Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/08/2018
 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  30/07/2018
 8. UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  30/07/2018
 9. Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/07/2018
 10. UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/07/2018
 11. Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý (bao gồm: đăng k ...
  location
  Date
  27/07/2018
 12. Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/07/2018
 13. Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/07/2018
 14. Thanh tra TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/07/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2018
 16. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/07/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2018
 18. UBND Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/07/2018
 19. UBND Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học , THCS năm 2018 ...
  location
  Date
  23/07/2018
 20. UBND Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/07/2018