Trang chủ

Đà Nẵng

 1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 2. Ban quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2019
 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2019
 6. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  23/11/2019
 7. UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2019
 9. Số lượng cần tuyển: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/11/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 193 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 19. Số lượng cần tuyển: 19 người ...
  location
  Date
  28/08/2019
 20. Số lượng cần tuyển: 42 người ...
  location
  Date
  16/08/2019