Đà Nẵng

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 2. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 3. Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/05/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2018
 5. UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 ...
  location
  Date
  19/05/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 131 người ...
  location
  Date
  18/05/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 9. UBND phường Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2018
 10. Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  07/05/2018
 11. UBND Quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2018
 12. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng thông báo thời gian nộp hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2018
 13. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  27/04/2018
 14. Nhu cầu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2018
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 34 người ...
  location
  Date
  19/04/2018
 16. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 17. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông năm 2018 ...
  location
  Date
  19/04/2018
 18. Nhu cầu thi tuyển: 38 người ...
  location
  Date
  19/04/2018
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  18/04/2018
 20. Nhu cầu thi tuyển: 68 người ...
  location
  Date
  17/04/2018