Trang chủ

Đà Nẵng

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 34 người ...
  location
  Date
  19/04/2018
 2. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2018
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên trung học phổ thông năm 2018 ...
  location
  Date
  19/04/2018
 4. Nhu cầu thi tuyển: 38 người ...
  location
  Date
  19/04/2018
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  18/04/2018
 6. Nhu cầu thi tuyển: 68 người ...
  location
  Date
  17/04/2018
 7. Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách khoa thông báo tuyển dụng: ...
  location
  Date
  14/04/2018
 8. Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng tuyển dụng Điều phối viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Chăm sóc Sơ sinh và Sữa mẹ như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 người ...
  location
  Date
  10/04/2018
 10. Nhu cầu tuyển dụng: 11 lao động. ...
  location
  Date
  09/04/2018
 11. Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP.Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động và tuyển dụng lao động bảo vệ năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2018
 12. Số lượng xét tuyển: 21 viên chức ...
  location
  Date
  02/04/2018
 13. Trung Tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông Tin Truyền Thông tuyển dụng Kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử viễn thông như sau: ...
  location
  Date
  12/03/2018
 14. Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/02/2018