Trang chủ

Đà Nẵng

 1. UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2018
 2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 4. UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2018
 5. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  28/11/2018
 6. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 7. Số lượng viên chức cần tuyển: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018
 9. Viện kiểm sát nhân dân Tp.Đà Nẵng tuyển dụng công chức bổ sung năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2018
 12. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  17/11/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2018
 14. Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2018
 15. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2018
 16. Bệnh viện Da liễu TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  07/11/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người ...
  location
  Date
  02/11/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2018