Trang chủ

Đà Nẵng

 1. Số lượng cần tuyển: 42 người ...
  location
  Date
  16/08/2019
 2. Bảo tàng Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 3. Số lượng cần tuyển: 37 người ...
  location
  Date
  14/08/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
 6. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/07/2019
 7. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 63 công chức ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2019
 9. Số lượng cần tuyển: 10 người tại 07 vị trí ...
  location
  Date
  12/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 12. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên bảo vệ ...
  location
  Date
  08/07/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trung tâm KHCN và Tư vấn đầu tư, ĐH Bách khoa Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  04/07/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2019
 19. UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2019
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2019
 21. Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019