Trang chủ

Đà Nẵng

 1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019
 2. Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/06/2019
 4. Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  05/06/2019
 5. Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/05/2019
 6. Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/05/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/05/2019
 8. Số lượng được tuyển cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 33 người. ...
  location
  Date
  17/05/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 131 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 18. UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  09/05/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 20. UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  29/03/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2019