Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2019
 2. UBND phường Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/01/2019
 3. Nhu cầu tuyển dụng là 13 người ...
  location
  Date
  12/01/2019
 4. Nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động: 40 người ...
  location
  Date
  12/01/2019
 5. UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tuyển dụng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2018
 6. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 8. UBND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2018
 9. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  28/11/2018
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  28/11/2018
 11. Số lượng viên chức cần tuyển: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018
 13. Viện kiểm sát nhân dân Tp.Đà Nẵng tuyển dụng công chức bổ sung năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2018
 16. Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  17/11/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2018
 18. Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2018
 19. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2018
 20. Bệnh viện Da liễu TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  07/11/2018