Đà Nẵng

 1. Số lượng Hợp đồng cần tuyển dụng: 38 người ...
  location
  Date
  26/07/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 người ...
  location
  Date
  12/07/2017
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2017
 7. Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2017
 8. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng 51 viên chức như sau: 1- Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách m ...
  location
  Date
  19/06/2017
 9. Nguồn: noivu.danang.gov.vn ...
  location
  Date
  19/06/2017
 10. Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3o chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2017
 12. Nhu cầu tuyển dụng mới năm học 2017-2018: 58 người ...
  location
  Date
  10/06/2017
 13. Nhu cầu tuyển dụng là 17 người ...
  location
  Date
  10/06/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2017
 17. Nhu cầu tuyển dụng mới năm học 2017-2018: 28 người ...
  location
  Date
  08/06/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2017
 19. UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 21. Trường đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2017
 22. Sở GDĐT Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh năm 2017 ...
  location
  Date
  21/04/2017
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  20/04/2017
 24. Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (ICT Đà Nẵng) thông báo tuyển dụng nhân sự và bắt đầu nhận hồ sơ của các ứng vi ...
  location
  Date
  13/04/2017
 25. Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  12/04/2017
 26. Nhằm tăng cường bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN dự kiến tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 27. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  14/03/2017
 28. Nhu cầu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2017
 29. Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  09/03/2017
 30. UBND xã Hoà Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2017
1 / 512345