Trang chủ

Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 193 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 7. Số lượng cần tuyển: 19 người ...
  location
  Date
  28/08/2019
 8. Số lượng cần tuyển: 42 người ...
  location
  Date
  16/08/2019
 9. Bảo tàng Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 10. Số lượng cần tuyển: 37 người ...
  location
  Date
  14/08/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
 14. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/07/2019
 15. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 63 công chức ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/07/2019
 17. Số lượng cần tuyển: 10 người tại 07 vị trí ...
  location
  Date
  12/07/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 20. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên bảo vệ ...
  location
  Date
  08/07/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019