Đà Nẵng

 1. Số lượng tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 4. Trung tâm lưu trữ Lịch sử thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2020
 5. Đại học Ngoại ngữ TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 7. Số lượng cần tuyển : 65 người ...
  location
  Date
  15/09/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2020
 10. Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 12. Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2020
 13. Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 14. Số lượng cần tuyển: 21 người ...
  location
  Date
  27/07/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2020
 16. Trường Cao đẳng Thương mại TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 17. Trường Trung cấp nghề GTCC Đà Nẵng tuyển dụng kế toán trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 18. Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2020
 20. Số lượng cần tuyển: 10 người ...
  location
  Date
  16/07/2020
 21. UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  15/07/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2020
 23. Số lượng cần tuyển: 11 người ...
  location
  Date
  10/07/2020
 24. UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 27. Nhu cầu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  22/06/2020
 28. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 29. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020