Đà Nẵng

 1. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 4. UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tiếp nhận viên chức đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức Đội kiểm tra quy tắc đô ...
  location
  Date
  29/05/2020
 5. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2020
 6. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2020
 7. Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức tại Phòng Công chứng số 1 năm 2020 ...
  location
  Date
  21/05/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 12. Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 13. Số lượng cần tuyển: 12 người ...
  location
  Date
  12/05/2020
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên THPT ngoài thành phố năm 2020 ...
  location
  Date
  11/05/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 18. Số lượng cần tuyển: 12 người tại 02 vị trí ...
  location
  Date
  29/04/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2020
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 19 người ...
  location
  Date
  22/04/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2020
 25. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2020
 28. UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2020
 29. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 30. Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng đính chính vị trí tuyển dụng công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020