Đà Nẵng

 1. Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2021
 5. Đảng ủy Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng thi tuyển công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 6. Huyện ủy Hòa Vang, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 7. Trung tâm Công tác xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng kế toán viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2021
 9. Văn phòng Thành ủy TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2021
 12. Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng đang tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  20/07/2021
 13. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 14. Quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 19. UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên thành phố về công tác tại quận năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2021
 21. Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2021
 22. Ban Quản lý dự án 5 - Tổng cục đường bộ VN tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 23. Bộ Thông tin & Truyền thông gia hạ thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển năm 2021 như sau: ...
 24. Chỉ tiêu tiếp nhận: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 26. Ban Nghĩa trang trực thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2021
 28. BQL dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/06/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2021