Đà Nẵng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 599 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
 7. Căn cứ Công văn số 1254/BTTTT-TCCB ngày 26/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu ...
  location
  Date
  21/05/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 9. Bệnh viện 199, TP. Đà Nẵng tuyển dụng điều dưỡng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/05/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
 11. Sở Giáo dục và Đào tào TP. Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên THPT năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 12. Cổng Thông tin điện tử trực thuộc VP UBND TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/04/2021
 13. UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2021
 16. Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  07/04/2021
 17. BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2021
 19. UBND xã Hòa Phước, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 20. UBND xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/03/2021
 21. UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2021
 23. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 24. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/03/2021
 25. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung, như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 27. UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2021
 28. UBND quận Liên Chiểu,TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2021
 29. Tạp chí Cộng Sản tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2021
 30. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021