Đà Nẵng

 1. Tạp chí Cộng Sản tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/02/2021
 2. UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/01/2021
 3. TT Trợ giúp pháp lý nhà nước - Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/01/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/01/2021
 5. UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự phường Hòa Minh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 7. UBND quận Sơn Trà, TP. Đà nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/01/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2021
 9. UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2021
 14. UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tiếp nhận công chức cấp phường không qua thi tuyển năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/12/2020
 15. Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 người ...
  location
  Date
  14/12/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 21. BQL chợ quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 22. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 23. UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng công chức phường năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020