Hà Nội

 1. Sở Tài chính Hà Nội thông báo việc tuyển dụng công chức làm việc tại Sở như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2019
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính năm 2019 như sau:   ...
  location
  Date
  23/03/2019
 3. Sở Công Thương Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2019
 4. Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  23/03/2019
 5. Chỉ tiêu thi công chức: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2019
 6. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 01 Bác sỹ đa khoa với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2019
 7. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 01 nhân viên Truyền thông - Marketing với các nội dung như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2019
 8. Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển 20 nghiên cứu viên liên quan đến các lĩnh vực Hóa, Môi trường, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi,  T ...
  location
  Date
  22/03/2019
 9. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 01 nhân viên Thiết kế đồ họa với các nội dung như sau:  ...
  location
  Date
  22/03/2019
 10.  Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển 01 Chuyên viên pháp chế với các nội dung như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 294 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 399 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2019
 15. UBND huyện Mê Linh, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  22/03/2019
 16. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần tuyển nhân viên lễ tân Phòng Hành chính - Tổng hợp. Cụ thể: ...
  location
  Date
  22/03/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Trường Đại học Kinh tế đang cần tuyển 01 nhân viên lái xe ...
  location
  Date
  22/03/2019
 19. Cục Chăn nuôi thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  22/03/2019
 20. Trung tâm Tin học và Tính toán- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng ...
  location
  Date
  22/03/2019
 21. Cục Đường sắt Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chức trực thuộc ...
  location
  Date
  21/03/2019
 22. Căn cứ Luật Viên chức 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ...
  location
  Date
  21/03/2019