Hà Nội

 1. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 3. Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2021
 4. Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2021
 5. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế đồ họa năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2021
 6. Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên phát triển phần mềm năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2021
 7. Trường ĐH Y tế Công cộng tuyển dụng Nhân viên Hành chính tháng 3/2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2021
 8. Trường ĐH Y tế Công cộng tuyển dụng KTV Phục hồi chức năng tháng 3/2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2021
 9. Trường ĐH Y tế Công cộng tuyển dụng Kế toán viên tháng 3/2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2021
 10. Trường ĐH Y tế Công cộng tuyển dụng Điều dưỡng tại Phòng khám đa khoa tháng 3/2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2021
 11. Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN tuyển dụng Giảng viên bộ môn Kinh tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2021
 13. Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS - Cục Phòng, chống HIV/AIDS tuyển dụng cán bộ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2021
 14. Cao đẳng nấu ăn Hà Nội tuyển dụng giảng viên và cán bộ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 15. TT Hỗ trợ phát triển Công nghiệp – Cục Công nghiệp tuyển dụng giảng viên và trợ giảng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 16. Đề án“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” tuyển dụng cán bộ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2021
 17. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2021
 19. Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/03/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/02/2021
 21. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng 01 Chuyên viên quản lý và vận hành phòng Studio năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 22. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên Pr- Marketing online năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 23. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên tư vấn tuyển sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 24. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2021
 25. TT Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2021
 26. Viện nghiên cứu Tăng trưởng xanh - HV Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
 27. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  20/02/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/02/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/02/2021
 30. Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/02/2021