Hà Nội

 1. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng giảng viên, như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2024
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2024
 3. chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/04/2024
 4. Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN tuyển lao động hợp đồng năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2024
 5. Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển dụng giảng viên, như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2024
 6. chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 7. chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 8. chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 9. chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2024
 10. Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Văn phòng Chính phủ tuyển dụng nhân sự, như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2024
 11. Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên truyền thông, marketing năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  10/04/2024
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 282 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2024
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2024
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2024
 15. Ban Quản lý các dự án đường thủy, Bộ GTVT tuyển dụng viên chức, như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2024
 16. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2024
 17. Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây, Hà Nội tuyển dụng viên chức hợp đồng, như sau: ...
  location
  Date
  05/04/2024
 18. UBND huyện Ba Vì, Hà Nội thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý khối trường học năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2024
 19. chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2024
 20. Ban Quản lý dự án 2, Bộ GTVT tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2024
 21. Trường ĐH Y tế công cộng tuyển dụng chuyên viên tháng 4/2024, như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2024
 22. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQGHN tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  02/04/2024
 23. chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2024
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2024
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2024
 26. Trường ĐH Y tế công cộng tuyển dụng trợ lý dự án tháng 4/2024, như sau:  ...
  location
  Date
  01/04/2024
 27. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên, như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2024
 28. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN tuyển dụng LĐHĐ đợt 1 năm 2024, như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2024
 29. Ban QLDA Hỗ trợ kỹ thuật "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026" tuyển dụng cán bộ, như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2024
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2024