Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/05/2021
 2. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2021
 3. Căn cứ Công văn số 1254/BTTTT-TCCB ngày 26/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu ...
  location
  Date
  21/05/2021
 4. Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Kế toán viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  20/05/2021
 5. Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 6. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương – Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 7. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 8. Công đoàn Dệt May Việt Nam tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 9. Trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN tuyển dụng giáo viên năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2021
 10. Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:  ...
  location
  Date
  17/05/2021
 11. Học viện Chính trị khu vực I tuyển dụng viên chức năm 2021 và những năm tiếp theo như sau:  ...
  location
  Date
  17/05/2021
 12. Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) tổ chức tuyển dụng viên chức năm ...
  location
  Date
  14/05/2021
 13. Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 14. Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/05/2021
 15. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/05/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2021
 19. Báo Lao động tuyển dụng tháng 5 năm 2021 như sau: ...
 20. Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Ban Chính trị và Công tác HSSV năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2021
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2021
 26. Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 27. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 28. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên (Tháng 5/2021) như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 29. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Bác sĩ tại Phòng khám đa khoa (Tháng 5/2021) như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 30. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Điều dưỡng trưởng tại Phòng khám đa khoa (Tháng 5/2021) như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021