Thái Nguyên

 1. Nguồn tin: tuaf.edu.vn ...
  location
  Date
  18/02/2019
 2. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2018
 3. Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 7. Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP cần tuyển giáo viên, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng – Giáo viên dạy nghề Điện; 2. Yêu cầu – Tuổi ...
  location
  Date
  13/09/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 10. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: sovhttdl.thainguyen.gov.vn   ...
  location
  Date
  15/08/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2018
 13. Số lượng cần tuyển: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2018
 14. Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  10/01/2018
 15. Chỉ tiêu biên chế: 10 biên chế ...
  location
  Date
  20/12/2017
 16. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 18. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  13/10/2017
 19. Trường THPT Yên Ninh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
1 / 6123456