Trang chủ

Thái Nguyên

 1. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  15/10/2019
 2. UBND thành phố Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: ...
  location
  Date
  18/09/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2019
 5. UBND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2019
 6. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2019
 8. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu, trong đó 97 chỉ tiêu công chức; 08 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  02/07/2019
 13. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2019
 14. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/06/2019
 15. Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2019
 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2019
 17. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  05/06/2019
 18. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 19. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 20. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 21. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng nhân sự hợp đồng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2019
1 / 71234567