Trang chủ

Thái Nguyên

 1. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu, trong đó 97 chỉ tiêu công chức; 08 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  02/07/2019
 5. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2019
 6. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/06/2019
 7. Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2019
 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2019
 9. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  05/06/2019
 10. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 11. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 12. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 13. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng nhân sự hợp đồng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2019
 14. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/04/2019
 15. UBND thành phố Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1, năm 2019 ...
  location
  Date
  22/03/2019
 18. Nguồn tin: http://sfl.tnu.edu.vn ...
  location
  Date
  21/03/2019
 19. Nguồn tin: tuaf.edu.vn ...
  location
  Date
  18/02/2019
 20. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2018
 21. Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
1 / 71234567