Trang chủ

Thái Nguyên

 1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 2. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2019
 3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/11/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2019
 5. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 164 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2019
 7. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/10/2019
 8. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  15/10/2019
 9. UBND thành phố Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: ...
  location
  Date
  18/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2019
 12. UBND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2019
 13. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2019
 15. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu, trong đó 97 chỉ tiêu công chức; 08 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  02/07/2019
 19. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2019
 20. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/06/2019
1 / 812345678