Tin nổi bật

Thái Nguyên

 1. Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  10/01/2018
 2. Chỉ tiêu biên chế: 10 biên chế ...
  location
  Date
  20/12/2017
 3. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 5. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  13/10/2017
 6. Trường THPT Yên Ninh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu cần tuyển: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 9. Trường THPT Hoàng Quốc Việt, tuyển viên chức Giáo viên trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  07/09/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 13. Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 678 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2017
 17. Báo Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2017
 18. Vị trí và số lượng cần tuyển: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2017
 22. Nguồn tin: forum.tnut.edu.vn ...
  location
  Date
  17/05/2017
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 400 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2017
 24. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - ĐH Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  26/04/2017
 25. Trung tâm Đào Tạo và Phát Triển Quốc Tế (ITC) - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc, thôn ...
  location
  Date
  18/04/2017
 26. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ làm cho Chương trình Thực tập nghề Isr ...
  location
  Date
  11/04/2017
 27. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2017
 28. TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2017
 29. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2016 cụ thể như sau : ...
  location
  Date
  07/12/2016
 30. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng giáo viên giảng dạy cho Chương trìn ...
  location
  Date
  29/11/2016
1 / 41234