Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  15/09/2015
 2. Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển 15 cán bộ gồm các vị trí:   TT Vị trí tu ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/09/2015
 3. Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức với nội dung như sau: – 01 Cử nhân ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/09/2015
 4. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  13/08/2015
 5. Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2015, cụ thể như sau: I. Số lượng, vị trí ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/07/2015
 6. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  22/07/2015
 7. Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo tuyển 44 viên chức năm 2015 – đợt 1, cụ thể như sau: Ngày đăng tuyển: 14/07/2015 Ngày hết hạn: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  17/07/2015
 8. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng vị trí cán bộ với thông tin c ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  17/07/2015
 9. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/07/2015
 10. Thực hiện Công văn số 1025/ĐHTN ngày 26/5/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2015, ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  29/06/2015
 11. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển viên chức năm 2015 - Tổng số 01 biên chế. – Trình độ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/06/2015
 12. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản, cụ thể như sau:. Vị trí, số lượng: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/05/2015
 13. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  18/05/2015
 14. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  16/05/2015
 15. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản, cụ thể như sau: Vị trí, số lượng: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/05/2015
 16. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/04/2015
 17. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  17/04/2015
 18. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  11/04/2015
 19. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/04/2015
 20. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển dụng cán bộ hợp đồng (Kỹ sư xây dựng) làm việc tại Phòng Quản trị – Phục vụ, cụ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  11/03/2015
 21. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh, đảm trách nhiệm vụ Bệnh viện vùng, có chức năng: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/02/2015
 22. Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg, ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng s ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  12/01/2015
 23. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  12/01/2015
 24. UBND huyện Phú Lương thông báo xét tuyển công chức cấp xã vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lương năm 2015 như sau: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/01/2015
 25. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  15/12/2014
 26. Thực hiện kế hoạch biên chế được giao và các quy định của Nhà nước hiện hành về tuyển dụng viên chức; Căn nghị quyết của Ban thường ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  01/12/2014
 27. Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên tuyển công chức làm việc tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 1. Số lượng công chức cần tuyển: 04 ch ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/11/2014
 28. UBND TP Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức xã , phường 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  01/10/2014
1 / 212