Thái Nguyên Jobs RSS Feed Thông báo tuyển dụng theo Tỉnh/Thành “Thái Nguyên”

 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg, ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng s ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  12/01/2015
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  12/01/2015
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  15/12/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện kế hoạch biên chế được giao và các quy định của Nhà nước hiện hành về tuyển dụng viên chức; Căn nghị quyết của Ban thường ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  01/12/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên tuyển công chức làm việc tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 1. Số lượng công chức cần tuyển: 04 ch ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  06/11/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  UBND TP Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức xã , phường 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện công văn số 1047/SNV-CBCC ngày 10/9/2014 của sở nội vụ về việc đồng ý để Ban quản lý các KCN Thái Nguyên tiến hành tuyển dụng ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  16/09/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  26/08/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  **Website: http://truongthptdaitu.com ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  20/08/2014
 10. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại các khoa chuyên môn, trung tâm Ngoại ngữ và tin học ứng dụn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  15/07/2014
 11. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  10/07/2014
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  04/07/2014
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  25/05/2014
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ làm việc tại Văn phòng Đảng ủy thuộc phòng Hành chín ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  09/05/2014
 15. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  05/05/2014
 16. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Trường Đại học Nông Lâm cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản, cụ thể như sau: I. Vị trí, số lượng: - Giảng d ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  06/04/2014
 17. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  18/03/2014
 18. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Thực hiện đề án vị trí việc làm của Trường và tiêu chuẩn tuyển cán bộ hợp đồng tạo nguồn, cán bộ hợp đồng giảng dạy và nhu cầu t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  16/03/2014
 19. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Triển khai kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013, căn cứ tình hình thực tế, Đại học Thái Nguyên giao chỉ tiêu cho đơn vị và thông báo kế ho ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  20/02/2014
 20. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  05/02/2014
 21. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu sử dụng biên chế của các Trường Mầm non, Tiểu học, và các quy định hiện hành về công tác t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  29/10/2013
 22. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Kế hoạch số 1804/STC-KH ngày 29/8/2013 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc Thi tuyển công chức năm 2013; công văn số 983/SNV-CBCC ngày ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Việt Nam
  Date
  08/10/2013
 23. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng cán bộ làm giảng viên, kỹ thuật viên ở các chuyên ngành sau: Chi ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thai Nguyen Thai Nguyen province, Vietnam
  Date
  25/07/2013
1 / 212