Trang chủ

Thái Nguyên

 1. Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  10/01/2018
 2. Chỉ tiêu biên chế: 10 biên chế ...
  location
  Date
  20/12/2017
 3. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 5. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  13/10/2017
 6. Trường THPT Yên Ninh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu cần tuyển: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 9. Trường THPT Hoàng Quốc Việt, tuyển viên chức Giáo viên trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  07/09/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 13. Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 678 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
1 / 71234567