Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

 1. Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển 15 cán bộ gồm các vị trí:   TT Vị trí tu ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/09/2015
 2. Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức với nội dung như sau: – 01 Cử nhân ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/09/2015
 3. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  13/08/2015
 4. Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2015, cụ thể như sau: I. Số lượng, vị trí ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/07/2015
 5. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  22/07/2015
 6. Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo tuyển 44 viên chức năm 2015 – đợt 1, cụ thể như sau: Ngày đăng tuyển: 14/07/2015 Ngày hết hạn: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  17/07/2015
 7. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng vị trí cán bộ với thông tin c ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  17/07/2015
 8. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/07/2015
 9. Thực hiện Công văn số 1025/ĐHTN ngày 26/5/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2015, ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  29/06/2015
 10. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển viên chức năm 2015 - Tổng số 01 biên chế. – Trình độ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/06/2015
 11. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản, cụ thể như sau:. Vị trí, số lượng: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/05/2015
 12. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  18/05/2015
 13. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  16/05/2015
 14. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản, cụ thể như sau: Vị trí, số lượng: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/05/2015
 15. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/04/2015
 16. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  17/04/2015
 17. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  11/04/2015
 18. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/04/2015
 19. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển dụng cán bộ hợp đồng (Kỹ sư xây dựng) làm việc tại Phòng Quản trị – Phục vụ, cụ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  11/03/2015
 20. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh, đảm trách nhiệm vụ Bệnh viện vùng, có chức năng: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/02/2015
 21. Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg, ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng s ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  12/01/2015
1 / 212