Thái Nguyên

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2020
 3. Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2 ...
  location
  Date
  11/06/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/05/2020
 5. Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể: ...
  location
  Date
  20/05/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2020
 7. UBND TP. Sông Công, Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2020
 8. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 9. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 10. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 12. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2020
 15. UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2020
 18. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/03/2020
 19. Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên dạy hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/02/2020
 20. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  24/02/2020
 21. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  12/02/2020
 22. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tuyển hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/02/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 25. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2020
 26. Sở Công Thương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  02/01/2020
 27. Số lượng cần tuyển: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2019
 28. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 29. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2019
 30. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/11/2019
1 / 6123456