Trang chủ

Thái Nguyên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2018
 4. Số lượng cần tuyển: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2018
 5. Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  10/01/2018
 6. Chỉ tiêu biên chế: 10 biên chế ...
  location
  Date
  20/12/2017
 7. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
 8. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 9. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  13/10/2017
 10. Trường THPT Yên Ninh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu cần tuyển: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 13. Trường THPT Hoàng Quốc Việt, tuyển viên chức Giáo viên trung học phổ thông hạng III ...
  location
  Date
  07/09/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 17. Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 678 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2017
1 / 6123456