Trang chủ

Thái Nguyên

 1. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/04/2019
 2. UBND thành phố Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
 3. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1, năm 2019 ...
  location
  Date
  22/03/2019
 4. Nguồn tin: http://sfl.tnu.edu.vn ...
  location
  Date
  21/03/2019
 5. Nguồn tin: tuaf.edu.vn ...
  location
  Date
  18/02/2019
 6. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2018
 7. Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 8. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP cần tuyển giáo viên, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng – Giáo viên dạy nghề Điện; 2. Yêu cầu – Tuổi ...
  location
  Date
  13/09/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 15. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: sovhttdl.thainguyen.gov.vn   ...
  location
  Date
  15/08/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2018
 19. Số lượng cần tuyển: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2018
 20. Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  10/01/2018
 21. Chỉ tiêu biên chế: 10 biên chế ...
  location
  Date
  20/12/2017
 22. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
1 / 6123456