Thái Nguyên

 1. Số lượng cần tuyển: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 3. Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2019
 4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức loại D năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/11/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2019
 6. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 164 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2019
 8. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/10/2019
 9. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  15/10/2019
 10. UBND thành phố Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển dụng: ...
  location
  Date
  18/09/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2019
 13. UBND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2019
 14. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/08/2019
 15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2019
 16. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu, trong đó 97 chỉ tiêu công chức; 08 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  02/07/2019
 20. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2019
 21. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/06/2019
 22. Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2019
 23. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2019
 24. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  05/06/2019
 25. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 26. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 27. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 28. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng nhân sự hợp đồng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2019
 29. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/04/2019
 30. UBND thành phố Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
4 / 6123456