Thái Nguyên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2021
 3. Trung tâm Y tế huyện Đại Từ, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2021
 4. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau ...
  location
  Date
  24/05/2021
 5. Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2021
 7. Trung tâm Pháp y - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 8. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2021 ...
  location
  Date
  20/04/2021
 9. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 10. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/04/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 19. UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2020
 21. Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2020
 23. UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 24. UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 26. Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 28. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
2 / 6123456