Thái Nguyên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu, trong đó 97 chỉ tiêu công chức; 08 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  02/07/2019
 2. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2019
 3. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/06/2019
 4. Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2019
 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2019
 6. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  05/06/2019
 7. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 8. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 9. Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 10. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên tuyển dụng nhân sự hợp đồng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2019
 11. Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/04/2019
 12. UBND thành phố Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
 13. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1, năm 2019 ...
  location
  Date
  22/03/2019
 14. Nguồn tin: http://sfl.tnu.edu.vn ...
  location
  Date
  21/03/2019
 15. Nguồn tin: tuaf.edu.vn ...
  location
  Date
  18/02/2019
 16. Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2018
 17. Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 21. Trường Cao đẳng nghề số 1-BQP cần tuyển giáo viên, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng – Giáo viên dạy nghề Điện; 2. Yêu cầu – Tuổi ...
  location
  Date
  13/09/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/09/2018
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2018
 24. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: Nguồn tin: sovhttdl.thainguyen.gov.vn   ...
  location
  Date
  15/08/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2018
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2018
 27. Số lượng cần tuyển: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2018
 28. Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  10/01/2018
 29. Chỉ tiêu biên chế: 10 biên chế ...
  location
  Date
  20/12/2017
 30. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2017
5 / 6123456