Thanh Hóa

 1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2020
 2. Trung tâm y tế huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/12/2019
 3. Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 5. Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 216 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2019
 9. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2019
 10. Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 13. Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2019
 15. Trung tâm Y tế Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2019
 16. Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2019
 17. Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/11/2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/11/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2019
 20. Trung tâm Y tế huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2019
 21. Trung tâm Y tế huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/11/2019
 22. Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 23. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 24. Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  21/11/2019
 25. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/11/2019
 26. Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 29. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
 30. Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
3 / 812345678