Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 3. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng - Sở Công Thương Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/01/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2022
 6. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2022
 7. TT Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 8. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/12/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2021
 10. Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2021
 12. UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức BVĐK huyện Yên Định năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 13. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức TTYT huyện Thọ Xuân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 14. UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức TTYT huyện Hà Trung năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 15. UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức TTYT huyện Nông Cống năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 16. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án ĐTXD KTT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2021
 17. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/12/2021
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 19. Hội Nhà báo Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 20. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thường Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2021
 21. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại TT Phát triển quỹ đất năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 22. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức BQL dự án ĐTXD huyện Thọ Xuân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2021
 24. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Lặc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2021
 25. UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/11/2021
 26. TT Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 27. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2021
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2021
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...