Thanh Hóa

 1. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên c ...
  location
  Date
  11/08/2018
 2. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cần tuyển thuyền viên làm việc trên tàu tuần tra trung tốc ...
  location
  Date
  18/06/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 biên chế ...
  location
  Date
  17/04/2018
 4. Chỉ tiêu xét tuyển: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2018
 6. UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2018
 7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2017
 9. Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Giám định Y khoa, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2017
 10. Sở Tư pháp Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  26/08/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 16. Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Thanh hóa thông báo tuyến dụng chức danh Trưởng công an và Chỉ huy trường Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn n ...
  location
  Date
  18/07/2017
 17. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 18. Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng giảng viên hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 23. Trung tâm phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2017
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 27. Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016; Sở Nội vụ thôn ...
  location
  Date
  07/09/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2016
 29. Cảng vụ hàng không miền Bắc là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay (nhà chức ...
 30. Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyể ...
  location
  Date
  01/03/2016
7 / 812345678