Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2022
 3. Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 4. Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ TN&MT tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2022
 6. Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/11/2022
 8. Trung tâm Pháp y Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 134 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2022
 18. Trung Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2022
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2022
 24. UBND huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa tiếp nhận vào làm công chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022