Tài nguyên

16/06/2020

Video chữa bài tập trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức Mô-đun 01

“Video chữa bài tập trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức Mô-đun 01” là chuỗi video chữa bài tập trắc nghiệm tuân theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tinNghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản (Bảng 01, Phụ lục số 01).

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản (Bảng 02, Phụ lục số 01).

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản (Bảng 03, Phụ lục số 01).

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản (Bảng 04, Phụ lục số 01).

đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản (Bảng 05, Phụ lục số 01).

e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản (Bảng 06, Phụ lục số 01).

 

Video này được xậy dựng dựa trên bộ tài liệu “600 câu hỏi trắc nghiệm có ĐÁP ÁN môn Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT” bao gồm 4 phần:

Phần 1: Xem Video phần 1

Phần 2: Xem Video phần 2

Phần 3: Xem Video phần 3

Phần 4: Xem Video phần 4

 

***Nếu các bạn thấy bài giảng của chúng tôi có ích thì xin hãy Like, Bình luận và Đăng ký (Subscribe) kênh Youtube của chúng tôi. Xin cảm ơn!

 

Lưu ý: Sau khi xem toàn bộ các Mô-đun bạn có thể kiểm tra lại kiến thức mình học được bằng ” Bài thi thử trắc nghiệm môn Tin học trình độ B ôn thi công chức, viên chức

Từ khóa:

Các bài đã đăng