Thi thử

10/07/2021

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường 2021

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Tổng cục Quản lý thị trường 2022" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu " 2130 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Quản lý thị trường 2021 " với những nội dung sau:

- Hiến pháp năm 2013

- Luật Tổ chức chính phủ năm 2015

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

- Luật cán bộ công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020 ( Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

- Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016

- Nghị định 123/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Nghị định 63/2010/NĐ-CP Về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

- Nghị định 98/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

- Nghị định 148/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường

- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Quyết định 34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT27

- Giá bài thi: 200.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643
– Agribank – chi nhánh Hà Nội
– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng